Про стан підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «Крок-3»


Згідно з чинною нормативною базою, ліцензійний іспит «Крок 3» є обов'язковою складовою атестації лікарів- інтернів. Для того щоб взяти участь в іспиті інтерни при подачі до ВНЗ реєструються Центром тестування при МОЗ. Після чого вони отримують право на виконання екзаменаційних тестів. Для проведення тестування Центр виробляє і використовує закриті екзаменаційні буклети, які включають в себе 200 питань. В кожному тестовому завданні по 4-5 варіантів відповідей.
Іспит вважається зданим, якщо кількість правильних відповідей досягає 70,5%. Лікарі-інтерни, які отримали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів та сертифікат лікаря-спеціаліста. Правда, вони можуть Як бачимо, ліцензійний іспит - етап для інтернів досить серйозний, тому і підготовки вимагає відповідної. Центр тестування рекомендує інтернам звернути увагу відразу на кілька аспектів підготовки та повторно скласти іспит «Крок 3» в будь-який наступний термін його проведення.

Підготовка лікарів-інтернв до складання ліцензійного іспиту «Крок 3» планується і відбувається згідно всіх наявних рекомендації Центру тестування.

Готуючись до складання ліцензійного іспиту, інтернам необхідно звернути увагу на різні аспекти підготовки.
1. Змістова підготовка.
2. Ознайомлення з процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення або відсутності на іспиті).
3. Ознайомлення з правилами заповнення бланків та буклетів.
4. Вибір власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, хронометраж часу.

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються інтернами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Таким чином, перший крок підготовки до ліцензійних іспитів – систематичне вивчення й повторення учбового матеріалу. Центр тестування рекомендує для самопідготовки до ліцензійного іспиту також використовувати екзаменаційні буклети минулих років. Але для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчіть та повторюйте учбовий матеріал. З вересня 2017 року Центр тестування оприлюднює на офіційному сайті екзаменаційні буклети за три останні роки з обкладинкою, де вказано авторів тестових завдань буклету та фахових експертів, які ці тестові завдання прорецензували. Виходячи із рекомендацій центру тестування кафедра забезпечена всією необхідною документацією для підготовки до іспиту: електронні бази питань за минулі роки, офіційні буклети з вірними відповідями, починаючи з 2006 року, варіанти тестів, які розроблені викладачами кафедри та оновлюються щорічно. Для покращення підготовки до ліцензійного іспиту кафедрою підготовлені варіанти пілотних іспитів, в т.ч. з військово-медичної підготовки. Всі матеріали, які стосуються підготовки до іспиту передаються на бази стажування кожним із відповідних кураторів.
Щороку працівники кафедри оновляють матеріали згідно вимог центру тестування та появи нової інформації.

На кафедрі у комп’ютерному класі лікарі-інтерни мають можливість працювати з комп’ютерними програмами, які включають бази даних та буклети за минулі роки. Кожна група лікарів-інтернів відвідує комп’ютерний клас двічі на тиждень. Відповідальним за підготовку до іспиту Крок-3 за допомогою комп’ютерного тестування є доц. Ткаченко М.В. Ведеться журнал відвідування інтернами тренінгу та контроль за результатами відповідей. Відповідальною за пілотний іспит «Крок-3» є доц. Кир’ян О.А. на кафедрі складений графік пілотного щомісячного тестування «Крок-3». На кожному занятті викладачі кафедри сімейної медицини і терапії розглядають з лікарями-інтернами задачі з буклетів до «Крок-3», які відображають засвоєння матеріалу під час занять. За результатами усіх видів контролю до ліцензійного іспиту формуються групи ризику із лікарів-інтернів, які демонструють незадовільні результати: для них складається спеціальний графік відвідування додаткових занять. Всі  результати та питання підготовки, які демонструють лікарі-інтерни, обговорюються на кафедральних зборах (звіти та протоколи в наявності) та надаються в адміністрацію ННІ післядипломної освіти УМСА.

Згідно наказу УМСА «Про організацію та проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» кафедра забезпечила бази стажування необхідними матеріалами з підготовки до «Крок 3» на паперових та електронних носіях.

Викладачі кафедри сімейної медицини і терапії приймають активну участь в складанні тестових завдання для поповнення банку ліцензійного іспиту «Крок 3. ЗЛП», відповідно до листа Центру тестування при МОЗ України від 10.10.2019 р. №801/13.

Документи
Буклет. Крок-3. Весна 2021 року.pdf