Навчально-виробничий план кафедри сімейної медицини і терапії на 2020 рік


1.  Інтернатура - 1-й рік. «Загальна практика - сімейна медицина», 02.01.2020 - 28.02.2020
2.  Інтернатура - 1-й рік. «Загальна практика - сімейна медицина», 01.09.2020 - 31.12.2020
3.  Інтернатура - 2-й рік. «Загальна практика - сімейна медицина», 02.03.2020 - 30.06.2020
4.  Спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина», 02.01.2020 - 10.07.2020
5.  Спеціалізація «Терапія», 02.01.2020 - 11.06.2020
6.  Тематичне удосконалення «Діагностика та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у пацієнтів літнього та старечого віку», 02.01.2020 - 17.01.2020
7.  Тематичне удосконалення «Актуальні питання терапії», 21.01.2020 - 04.02.2020
8.  Стажування з сімейної медицини, 03.02.2020 - 03.03.2020
9.  Тематичне удосконалення «Організація підготовки лікарів в інтернатурі з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (для базових керівників), 06.02.2020 - 20.02.2020
10. Тематичне удосконалення «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи», 25.02.2020 - 11.03.2020
11. Стажування із терапії, 12.03.2020 - 10.04.2020
12. Тематичне удосконалення «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань кістково-мязевої системи», 12.03.2020 - 26.03.2020
13. Тематичне удосконалення «Коморбідна патологія: особливості діагностики та лікування», 31.03.2020 - 14.04.2020
14. Тематичне удосконалення «Вибрані питання пульмонології», 16.04.2020 - 04.05.2020
15. Тематичне удосконалення «Діагностика та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у пацієнтів літнього та старечого віку», 12.05.2020 - 26.05.2020
16. Тематичне удосконалення «Неінвазивні методи в діагностиці захворювань внутрішніх органів», 28.05.2020 - 12.06.2020
17. Тематичне удосконалення «Актуальні питання гастроентерології», 31.08.2020 - 14.09.2020
18. Стажування із сімейної медицини,    02.09.2020 - 01.10.2020
19. Тематичне удосконалення «Актуальні питання гематології», 16.09.2020 - 30.09.2020
20. Тематичне удосконалення «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці», 01.10.2020 - 16.10.2020
21. Тематичне удосконалення «Захворювання внутрішніх органів і вагітність у загально-лікарській практиці», 20.10.2020 - 03.11.2020
22. Стажування із терапії, 03.11.2020 - 02.12.2020
23. Тематичне удосконалення «Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики», 04.11.2020 - 18.11.2020
24. Тематичне удосконалення «Неінвазивні методи в діагностиці захворювань внутрішніх органів», 10.12.2020 - 24.12.2020