На кафедрі під керівництвом доктора медичних наук, професора Ждана Вячеслава Миколайовича виконані дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата медичних наук: 

1. Шилкіна Людмила Миколаївна. Особливості комплексного лікування ревматоїдного артриту, поєднаного з остеоартрозом. 14.01.02 – внутрішні хвороби. Харківський державний медичний університет, Харків, 1998 рік. Затверджена ВАК України. 

2. Бабаніна Марина Юріївна. Оцінка ефективності еналаприла малеату в комплексному лікуванні серцевої недостатності у хворих на ревматичну ваду серця з перевагою недостатності мітрального клапану. 14.01.12 – ревматологія. Академія медичних наук України Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска, Київ, 2002 рік. Затверджена ВАК України. 

3. Крачек Ганна Олександрівна. Ефективність ентеросгелю та циклоферону в комплексній терапії хворих на ревматоїдний артрит з ураженням серця. 14.01.12 – ревматологія. Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, 2005 рік. Затверджена ВАК України. 

4. Фаражалла Ашраф Ібрахім. Оцінка ефективності застосування даларгіну при ураженні серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит. 14.01.12 – ревматологія. Академія медичних наук України Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска, Київ, 2005 рік. Затверджена ВАК України. 

5. Іваницький Ігор Валерійович. Клініко-патогенетичні особливості атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та шляхи їх корекції. 14.01.02 – внутрішні хвороби. Міністерство охорони здоров’я України Луганський державний медичний університет, Луганськ, 2010 рік. Затверджена ВАК України. 

6. Капустянська Анна Анатоліївна. Особливості комплексного лікування подагричного артриту у хворих з ожирінням шляхом застосування кріоконсервованого екстракту плаценти. 14.01.02 – внутрішні хвороби. Харківський національний медичний університет, Харків, 2011 рік. 

7. Ткаченко Максим Васильович. Оптимізація патогенетичної терапії остеоартрозу у поєднанні з атеросклерозом та метаболічним синдромом. 14.01.02 – внутрішні хвороби. Міністерство охорони здоров’я України Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, 2011 рік. 

8. Катеренчук Олександр Іванович. Діагностичне та прогностичне значення вегетативної дисфункції як фактора прогресування серцевої недостатності у пацієнтів із ішемічною хворобою серця та шляхи їх корекції. 14.01.11 – кардіологія. Міністерство охорони здоров’я України. Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького, Львів, 2016 р. 

9. Хайменова Галина Сергіївна. Клініко-патогенетичні механізми перебігу та оптимізація терапії коморбідної патології: хронічне обструктивне захворювання легень і остеоартрит. 14.01.02 – внутрішні хвороби. Міністерства освіти та науки України. Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», 2017р.