Клінічні дослідження які проводяться на кафедрі сімейної медицини і терапії 

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване клінічне дослідження 3 фази для оцінки ефективності та безпечності призначеного підшкірно гуселкумабу в лікуванні пацієнтів з активним псоріатичним артритом, 2018-2020, CNTO1959PSA3002. 

Багатоцентрове, відкрите, довготривале розширене дослідження безпечності та ефективності лікування філготінібом у пацієнтів з активним псоріатичним артритом середнього або тяжкого ступеня, 2017-2019, GLPG0634CL225. 

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження IV фази, в паралельних групах для оцінки ефективності та безпеки голімумабу (MK-8259 [SCH 900259]) після відміни лікування у порівнянні з лікуванням, що триває (повна або скорочена схеми лікування) у пацієнтів з аксіальним спондилоартритом без рентгенологічних ознак, 2018-2020, MK-8259-038. 

Рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване активним препаратом дослідження фази ІІІ для порівняння ефективності та безпечності препарату CT-P17 та Хуміри у поєднанні з метотрексатом у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом від помірного до важкого ступеня тяжкості, 2019-2020, CT-P17 3.1. 

Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Eпанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком («STRENGTH»), 2017-2022, D5881C00004. 

Відкрите розширене дослідження та моніторинг безпеки у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше брали участь у дослідженнях фази IІ/ІІІ препарату етролізумаб, 2017-2023, GA28951. 

Рандомізоване, подвійне-сліпе, з подвійною імітацією, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності (індукції ремісії) та безпеки препарату етролізумаб у порівнянні з препаратом адалімумаб та плацебо у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше не застосовували інгібітори фактору некрозу пухлини, 2019-2024, GA28949.