Пат.143044 Україна, МПК (2006.01) G01N 33/50 Спосіб ранньої комплексної діагностики дебюту HLA-B27-асоціованих артритів /Ждан В. М., Капустянська А. А., Волченко Г. В., Луценко Р. В., Моісєєва Н. В., Островська Г. Ю.- № u 2020 00022, заявл. 02.01.2020.; опубл. 10.07.2020, Бюл.№ 13.-с.2.

1. Пат.114637 Україна, МПК(2017.01) А61К 31/00. А61Р 9/00, А61Р 11/00 Спосіб оцінки ефективності лікування статинами хворих на хронічне обструк-тивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця / Ждан В.М., Люлька Н.О., Хайменова Г.С., Потяженко М.М., Соколюк Н.Л., Дубровінська Т.В..-№u 2016 10328, заявл. 10.10.2016.; опубл. 10.03.2017, Бюл.№5.-с.5. 

2. Пат.114638 Україна, МПК(2017.01) А61К 31/00. А61Р 19/02, А61Р 9/12 Спосіб лікування остеоартриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією/ Ждан В.М., Хайменова Г.С., Люлька Н.О.,Скрипник І.М., Мамонтова Т.В. Дубровінська Т.В..- №u 2016 10329, заявл. 10.10.2016.; опубл. 10.03.2017, Бюл.№5.-с.4. 

3. Пат.120109 Україна, МПК А61В 5/02(2006.01), А61В 5/0402 (2006.01) Спосіб оцінки ефективності терапії хронічної серцевої недостатності за індикаторами вегетативної регуляції / Ждан В.М., Катеренчук О.І.- №u 2017 03677, заявл.14.04.2017.; опубл. 25.10.2017, Бюл.№20.-с.4. 4.Пат.120482 Україна, МПК А61В5/02(2006.01) Спосіб клінічної діагностики анкілозуючого спондилоартриту / Ждан В.М.,Волченко Г.В., Капустянська А.А., Бабаніна М.Ю.,Ткаченко М.В.- №u 2017 02109, заявл. 06.03.2017.; опубл. 10.11.2017р., Бюл.№21.-с.4.  

1. Патент №107406 Україна, МПК А61В 5/02(2006.01), А61К 31/215(2006.01) А 61К 31/275 (2006.01) А61Р 9/12 (2006.01) Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічним обструктивним захворю-ванням легень/ Іщейкін К.Є., Потяженко М.М., Люлька Н.О., Соколюк Н.Л.,Хайменова Г.С., Дубровінська Т.В. №u 2015 10063 ; Заявл.15.10.2015р. ; опубл. 10.06.2016 , бюл.№11.-4с. 

2. Патент №105072 Україна, МПК (2016.01) А61Н 39/06 (2006.01) Спосіб комплексного лікування хронічного подагричного артриту в стадії загострення/ Ждан В.М., Бобирьов В.М., Шепітько В.І., Капустянська А.А., Шилкіна Л.М., Бобирьова Л.Є., Челішвілі А.Л.-№ u 2015 05371; Заявл. 02.06.2015; опубл. 10.03.2016, бюл.№5.-4с. 

3. Пат. 110410 Україна, МПК(2016.01.) А61К 31/00. А61Р 13/12 (2006.01), А61Р 9/04 (2006.01) Cпосіб комплексного лікування хворих на хронічне захворювання нирок у поєднанні з ішемічною хворобою серця / Люлька Н.О., Потяженко М.М., Соколюк Н.Л., Хайменова Г.С., Дубровінська Т.В., Кітура О.Є. -№u 2016 03232, заявл. 28.03.2016.; опубл. 10.10.2016, Бюл.№19.-4с. 

4. Пат. 112751 Україна, МПК(2016.01.) А61К 31/00. А61Р 11/00, А61Р 19/00 Cпосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з остеоартритом/ Хайменова Г.С., Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Ткаченко М.В., Волченко Г.В.,Іваницький І.В. -№u 2016 07269, заявл. 04.07.2016.; опубл. 26.12.2016, Бюл.№24.-с.5.  

1. Пат. 99944 Україна, МПК А61Р 19/02 (2006.01) А61К31/196(2006.01) Спосіб стабілізації ремісії у хворих на гонартроз / Ждан В. М., Зазикіна Д.С.Іваницький І.В., Лебідь В.Г. -№u 2015 014 37, заявл. 19.02.2015.; опубл. 25.06.2015, Бюл.№12.-4с. 

2. Пат.99841 Україна, МПК А61К31/00(2015.01) Спосіб лікування остеоартроз у поєднанні з атеросклерозом та цукровим діабетом ІІ типу/ Ждан В.М., Ткаченко М.В., Бабаніна М.Ю., Волченко Г.В., Хайменова Г.С.-№u 2015 00120; заявл. 06.01.2015; опубл. 25.06.2015, Бюл.№12.-4с. 

3. Пат.100768 Україна, МПК А61В 5/0402(2006.01) Спосіб прогнозування клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічної етіології / Ждан В.М., Катеренчук О.І.- №u 2015 01458; заявл. 19.02.2015; опубл. 10.08.2015, Бюл.№15.- 4 с. 

4. Патент №100764 Україна, МПК А61F 5/56(2006.01) Пристрій для лікування храпу/ Ждан В.М., Дворник В.М., Семеняка М.В., Рябушко Н.О., Дворник А.В.–№u 2015 01440; Заявл. 19.02.2015; опубл. 10.08.2015, бюл. №15.-4 с. 5. Патент №100765 Україна, МПК А61F 5/56(2006.01) Спосіб лікування храпу/ Ждан В.М., Дворник В.М., Семеняка М.В., Рябушко Н.О., Дворник А.В. №u 2015 01441; Заявл. 19.02.2015; опубл. 10.08.2015, бюл. №15.-4 с.  

1. Пат.88010 Україна, МПК A61В17/04(2006.01) Пристрій для ушивання шкіри при формуванні естетичного рубця/ Ждан В. М., Ляховський В.І., Дем’янюк Д.Г., Кас’ян В.В., Боркунов А.Л.-№u 2013 11775; заявл.07.10.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл.№4.-2с. 

2. Пат.90839 Україна, МПК A61В17/02(2006.01) Пристрій для розведення країв та ушивання рани при флеберктоміях та інших мініінвазивних втручаннях/ Ждан В. М., Ляховський В.І., Рябушко Р.М.-№u 2014 00466; заявл.20. 01.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл.№11.-2с. 

3. Пат.91590 Україна, МПК A61В17/02(2006.01) Пристрій для розведення країв та ушивання рани при флеберктоміях та інших мініінвазивних втручаннях/ Ждан В. М., Ляховський В.І., Рябушко Р.М.-№u 2014 01183; заявл.07. 02.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл.№13.-2с.  

1. Пат. 10662 Україна, МПК А61К 31/00. Спосіб лікування остеоартрозу у поєднанні з атеросклерозом та цукровим діабетом ІІ типу / Ждан В.М., Ткаченко М.В., Гопко О.Ф.-№u 2011 10662; заявл. 5.09.11; опубл. 26.01.12, Бюл. №11.–4 с. 

2. Пат. 70036 Україна, МПК А61Р 9/10. Спосіб лікування стенокардії / Казаков Ю.М., Боряк В.П., Настрога Т.В., Ждан В.М.–№u 2011 12974; заявл. 04.11.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. №11.–4 c. 

3. Пат. 73018 Україна, МПК А61Р 19/02. Спосіб лікування загострення хронічного подагричного артриту у хворих з ожирінням / Ждан В. М., Шепітько В. І., Бобирьов В. М., Капустянська А. А., Бобирьова Л. Є., Челішвілі А. Л.-№u 2012 01511; заявл. 13.02.2012; опубл. 10.09.2012, Бюл. №17.–6 с.