На кафедрі ведеться активна наукова робота, що підтверджується великою кількістю публікацій як у закордонних, так і у вітчизняних виданнях. Найбільш вагомі публікації за останні 3 роки. 

Статті. 2020 рік

 • 1. Ждан В.М. Показники жорсткості менісків колінних суглобів за даними зсувнохвильової еластометрії в залежності від наявності синдрому доброякісної гіпермобільності суглобів / В.М. Ждан, І.В. Іваницький, О.І. Катеренчук // Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5, № 1 (23).С.110-114.
 • 2. Ждан В.М. Остеоартроз у поєднанні з метаболічним синдромом у загальнолікарській практиці / В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, М.Ю. Бабаніна, Я.О. Олійніченко, Д.І. Мартинюк // Вісник проблем біології і медицини. 2020. Вип.1(155). С.34-39.
 • 3. Ждан В.М. Інфекційні ускладнення у хворого на системну склеродермію / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, О.В. Гордієнко, Т.В. Мороз // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Українська медична стоматологічна академія. 2020. Том 20, випуск 1 (69). C.222-225.
 • 4. Ждан В.М. Подагра і артеріальна гіпертензія: особливості терапії / В.М. Ждан, В.Г. Лебідь, Г.С. Хайменова, Ю.О. Іщейкіна // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Українська медична стоматологічна академія. 2020. Том 20, випуск 1 (69). C.100-105.
 • 5. Ждан В.М. Фактори ризику ішемічної хвороби серця у хворих / В.М. Ждан, В.Г. Лебідь, Г.С. Хайменова, Ю.О. Іщейкіна // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Українська медична стоматологічна академія. 2020. Том 20, випуск 1 (69). C.95-99.
 • 6. Ждан В.М. Артеріальна гіпертензія і серцева недостатність у загальнолікарській практиці / В.М. Ждан, О.Є. Кітура, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко // Сімейна медицина.№1, 2 (87-88).81-84.
 • 7. Zhdan V.M. Arterial Hypertension and Heart Failure in General Practice / V.M. Zhdan, O.Ye. Kitura, Ye.M. Kitura, M.Yu. Babanina, M.V. Tkachenko // Сімейна медицина. №1, 2 (87-88). С.85-88.
 • 8. Zhdan V.M. Infectious complications in a patient with systemic scleroderma with polyorganic lesions: a case report / V.M. Zhdan, Ye.M. Kitura, M.Yu. Babanina, M.V. Tkachenko, O.Ye. Kitura // Сімейна медицина. №1, 2 (87-88). С.137-138.
 • 9. Ждан В.М. Інфекційні ускладнення у хворого на системну склеродермію з поліорганними ураженнями: клінічний випадок / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко, О.Є. Кітура // Сімейна медицина. №1, 2 (87-88).С.139-141.
 • 10. Ждан В.М. Сучасне впровадження симуляційної дистанційної освіти працівників медичної галузі / В.М. Ждан, Г.С. Хайменова, М.Ю. Бабаніна, О.А. Кир’ян, О.І. Катеренчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Українська медична стоматологічна академія.2020.Том 20, випуск 2(70).C.244-247.
 • 11. Ждан В.М. Сучасний стан уявлень про антитромбоцитарні засоби в кардіології та їх використання на первинній ланці / В.М. Ждан, О.І. Катеренчук, І.В. Іваницький, О.А. Кир’ян, Г.С. Хайменова // Медичний форум.2020.№20(20).С.7-10.
 • 12. Zhdan V. Cardiovascular complications of obstructive sleep apnea syndrome: focus on myocardial repolarization abnormalities / V.M. Zhdan, O.I. Katerenchuk, I.V. Ivanytckyi, O.A. Kyrian, G.S. Haymenova // Eastern Ukrainian vedical journal. 2020. Том 8, № 2. P.176-181.
 • 13. Влияние базисной терапии на состав кишечной микробиоты у пациентов с неспецифическим язвенным колитом / А.Э. Дорофеев, С.М. Ткач, А.А. Дорофеева, В.В. Мосейко, И.А. Деркач, Е.А. Кирьян // Гастроентерологія. 2020. № 2. Том 54. С.10-14.
 • 14. Kyrian O.A. Role of single nucleotide gene polymorphisms in the development of ulcerative colitis / O.A. Kyrian, A.E. Dorofeyev, G.S. Khaymenova, A.A. Dorofeyeva // Світ медицини та біології. 2020. № 3 (73).С.52-56.
 • 15. Менеджмент підготовки лікаря загальної практики / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, М.В. Ткаченко, Г.В. Волченко, В.Г. Лебідь // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика: матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. Полтава, 2020.С.82-84.
 • 16. Ждан В.М. Імідж Української медичної стоматологічної академії: стратегія і здобутки / В.М. Ждан, В.М. Дворник, І.І. Старченко, О.М. Бєляєва // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика: матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. Полтава, 2020. С.3-5.
 • 17. Ждан В.М. Використання можливостей навчально-практичного центру сімейної медицини у формуванні професійних навичок сімейного лікаря / В.М. Ждан, І.В. Іваницький, О.І. Катеренчук, Г.С. Хайменова, О.А. Кир’ян, Л.М. Шилкіна // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика: матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. Полтава, 2020. С.84-85.
 • 18. Іваницький І.В. До питання самоідентифікації сімейного лікаря в умовах медичної реформи / І.В. Іваницький, Я.Є. Блоха, Т.А. Іваницька // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика: матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. Полтава, 2020. С.92-94.
 • 19. Ждан В.М. Показники еластичності клубово-поперекового м`язу у пацієнтів з болем в нижній частині спини в залежності від наявності синдрому доброякісної гіпермобільності суглобів / В.М. Ждан, І.В. Іваницький, Г.С. Хайменова, Ю.А. Іщейкіна // Український журнал медицини, біології та спорту.2020.Том 5, № 1 (23).С.110-114.
 • 20. Dorofeyev Andriy E. Genetic polymorphism in patients with early and late onset of ulcerative colitis / Andriy E. Dorofeyev, Anna A. Dorofeyeva, Elena A. Kiriyan, Olga A. Rassokhina, Yulia Z. Dynia // Wiadomości Lekarskie. 2020. TOM LXXIII, Nr 1, styczeń. P.87-90.
 • 21. Zhdan V. The use of role-play as a model of teaching palliative care to interns in general medical practice / V. Zhdan, O. Kyrian, A. Dorofeyev, M. Babanina // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2020. Volum 38, Number 2. P.62-65.
 • 22. The scientific and pedagogical heritage of doctor N.I. Pirogov / Olena V. Uvarkina, Olena M. Bieliaieva, Petro M. Skrypnykov, Yuliia V. Lysanets, Liudmyla M. Shylkina, Tetiana A. Khmil // Wiadomości Lekarskie. 2020. Volume LXXIII, ISSUE 7, JULY. P.1561-1566.
 • 23. Efficacy, patient-reported outcomes, and safety of the anti-granulocyte macrophage colony-stimulating factor antibody otilimab (GSK3196165) in patients with rheumatoid arthritis: a randomised, phase 2b, dose-ranging study / Christopher D Buckley, Jesus A Simón-Campos, Vyacheslav Zhdan, Brandon Becker, Katherine Davy and ell.// Lancet Rheumatol. 2020. Published Online October 7. Р.1-12.
 • 24. Hypomagnesemia as a predictor of early remodeling of blood vessels in young men with essential hypertension / T.A. Ivanitskaya, Yu.G. Burmak, I.V. Ivanitskiy, Ye.Ye. Petrov, Yu.M. Kazakov, S.V. Shut // The new Armenian medical journal. 2020. Vol.14, Nо 2. Р.52-57.
 • 25. Громадське здоров’я в України: реалії, тенденції та перспективи / за заг. ред. проф. Ждана В.М. та проф. Голованової І.А. Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020. Рекомендовано Вченою радою Української медичної стоматологічної академії(протокол №9 від 13.05.2020р).279 с.
 • 26. Наукові інновації - в практику первинної медичної допомоги / М.Ю. Бабаніна, А.І. Бабінець, Л.С. Бабінець, І.П. Вакалюк та ін. (Співавтори В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, Г.С. Хайменова, М.В. Ткаченко). Київ: Ліра. Ч2. 2019. 302 с.
 • 27. Ждан В.М. Коморбідні стани у пацієнтів з псоріатичним артритом / В.М. Ждан, М.В. Ткаченко, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, Г.В. Волченко // Вісник проблем біології і медицини.2020.Вип.4 (158).C.37-142.
 • 28. Ждан В.М. Можливості коpекції дисбіотичних змін пpи уpаженні суглобів та хpебта у хвоpих із запальними захвоpюваннями кишечника / В.М. Ждан, О.А. Киp’ян, М.Ю. Бабаніна, Л.М. Шилкіна, О.І. Катеpенчук // Вісник проблем біології і медицини. 2020. Вип. 4 (158). C.131-136.
 • 29. Ждан В.М. Глюкокортикоїди і ревматоїдний артрит / В.М. Ждан, Г.В. Волченко, М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко, Г.С. Хайменова // Вісник проблем біології і медицини. 2020. Вип.4 (158). C.17-23.

Тези. 2020 рік

 • 1. Катеренчук О.І. Вагус - опосередковані порушення серцевого ритму в учасників-аматорів марафонів. Матеріали науково-практичної конференції  молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Сучасна медицина очима молоді: проблеми і перспективи вирішення»: присвячена Дню науки, 22 травня 2020 р. м. Харків. 2020. С.15.
 • 2. Хайменова Г. С. Сучасний пiдхiд до симуляцiйно-дистанцiйної освiти / Г.С. Хайменова, В. М. Ждан, М. Ю. Бабанiна, I. В. Iваницький, М. В. Ткаченко // Матеріали науково-практичної конференції  молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Сучасна медицина очима молоді: проблеми і перспективи вирішення»: присвячена Дню науки, 22 травня 2020 р. м. Харків. 2020. С.50.

Статті. 2019 рік 

 • 1. Ждан В.М. Історичні віхи становлення та напрямки розвитку науково-педагогічної діяльності кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї (до 50-річчя Полтавського періоду кафедри) / В.М. Ждан, В.М. Дворник, Д.С. Аветіков та ін. // Вісник проблем біології і медицини. –2019. –Вип.4, том 1(153). –С.10-11.
 • 2. Ждан В.М. Коморбідні стани в ревматологічній практиці: проблема паранеопластичного синдрому / В.М. Ждан, Г.В. Волченко, М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко, Г.С. Хайменова // Вісник проблем біології і медицини. –2019. –Вип.4, том 1(153). –С.26-30.
 • 3. Ждан В.М. Особливості позакишкового ураження опорно-рухового апарату у хворих із запальними захворюваннями кишечника / В.М. Ждан, О.А. Кир’ян, М.Ю. Бабаніна, Л.М. Шилкіна, О.І. Катеренчук // Вісник проблем біології і медицини. –2019. –Вип.4, том 1(153). –С.89-93.
 • 4. Ждан В.М. Визначення ефективності терапії ішемічної хвороби серця / В.М. Ждан, Г.С. Хайменова, М.Ю. Бабаніна, О.І. Катеренчук, Г.В. Волченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. –2019 –Том 19, випуск 3 (67). –С.27-30.
 • 5. Кир‘ян О.А. Оптимізація діагностичного пошуку хворих із неспецифічним виразковим колітом / О.А. Кир‘ян //Східноєвропейський журнал. –2019. –№1 (10). –С.109-113.
 • 6. Curg–strauss syndrome: clinical and its features/ Ivan P.  Katerenchuk, Lidia A. Tkachenko, Tetyana I.Yarmola, Viktorya V. Talash, Savetik T. Rustamyan, Anna L. Pustovoyt, Oleksandr I. Katerenchuk //  Wiadomości Lekarskie. –2019. –tom LXXII, nr 4 .–P. 723-726.
 • 7. Familу heterozygous hypercholesterolemia: a case report/ Vyacheslav М. Zhdan, Yevdokiia М. Kitura, Maryna Yu. Babanina, Oksana Ye. Kitura, Maksym V. Tkachenko // Wiadomości Lekarskie. –2019. –tom LXXII, 2019, Nr 5 cz I, maj. –P.942-945.
 • 8. Comparative analysis of the dynamics of modified risk factors of non–communicable diseases among the population of China and Ukraine / V. M. Zhdan, I. A. Holovanova, M. V. Khorosh [et al.] // Wiadomości Lekarskie. –2019. –T. LXXII, nr. 5, cr. II. –P. 1108-1117.
 • 9. Analysis of the mortality rate among the population of the Poltava region and the ways of its reduction / V.M. Dvornyk, I.V. Bielikova, L.M. Shylkina[et al.] // Wiadomości Lekarskie. –2019. –T. LXXII, nr. 5, cr. II. –P.1087-1091.
 • 10. Проблема самоідентифікації сімейного лікаря в умовах медичної реформи: соціально–філософський аналіз / Я.Є. Блоха, І.В. Іваницький, Л.А. Усанова, Т.А. Іваницька // Молодий вчений. –2019 р. –№ 4 (68),  квітень. –С.215-219.
 • 11. Клінічні підходи до терапії артеріальної гіпертензії у жінок у період постменопаузи/ В.М. Ждан, Є.М. Кітура, О.Є. Кітура , М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко// Сімейна медицина. –2019. –№2(82). –С.76-79.
 • 12. Антитіла до anti–ccp, ревматоїдний фактор та маркери запалення, як основні діагностичні показники у хворих на ревматоїдний артрит/ В.М. Ждан, М.В. Ткаченко М.Ю. Бабаніна, В.В. Жеребкін, В.Г. Волченко, Є.М. Кітура // Світ медицини та біології. –2019. –№2(68). –С.44-48.
 • 13. Страшко Є.Ю. Ефективність схеми реабілітації з використанням теорії м’язових спіралей у пацієнтів із плечолопатковим больовим синдромом за даними зсувнохвильової еластометрії / Є.Ю.Страшко, І.В.Іваницький, Т.А. Іваницька //Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії . –2019. –Том 19, № 2 (66). –С.68-73.
 • 14. Сучасний підхід до терапії коморбідної патології/ В.М.Ждaн, Г.С.Хaйменoвa, М.Ю. Бабаніна, Г.В.Волченко, І.В. Іваницький //Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. –2019. –Том 19, № 2 (66). –С.12-15.
 • 15. Ждан В.М. Циркадно–залежні ектопічні ритми у молодих осіб: етіопатогенетичні особливості та підходи до лікування/ В.М. Ждан, О.І. Катеренчук //Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. –2019. –Том 19, № 2 (66). –С.9-12.
 • 16. Впровадження європейських стратегій навчання сімейних лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії/ В. М. Ждан, М. Ю.Бабаніна, Є. М.Кітура, М. В.Ткаченко //Медична освіта: наук.–практ. журн. / голов. ред. Н. О. Федчишин. –Тернопіль : ТДМУ, 2019. –№ 2(82). –С.86-89.
 • 17. Ждан В.М. Основные вехи жизненного и творческого пути феноменальной личности/ В.М. Ждан, М.М. Потяженко, Ю.М. Козаков//Вісник проблем біології і медицини. –2019. –Вип. 2, том 2(151). –С.3-10.
 • 18. Zhdan Vyachecheslav Current advanced technologeies in training of a family physician / Vyachecheslav Zhdan, Marina Babanina, , Yevdokia Kitura // Innovation in science: The challenges of our time: colelective monograph.Vol.2[Edited by Richard Iserman, Dr.H.C., Marina Dei, phD, Assoiate professor, Olga Rudenko , Dr.Sc in PA, professor, Vitalii Lunov, PhD, Associate Professor ] –Hamilton: Chicago, Illiois, USA: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. –P.327-336.
 • 19. Ждан В.М. Кардіоренальний синдром 2 типу: патогенетичний підхід до діуретичної терапії/  В.М. Ждан, О.І. Катеренчук, О.А. Кир’ян, Г.С. Хайменова // Вісник проблем біології і медицини. –2019. –Вип.3(152). –С.97-100.
 • 20. Сучасні інтерактивні методи в підготовці сімейного лікаря / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М.Кітура,  М.В.Ткаченко, О.А. Кир’ян// Вісник проблем біології і медицини. –2019. –Вип.3(152). –С.239-242.
 • 21. Ждан В.М. Показники жорсткості менісків колінних суглобів за даними зсувнохвильової еластометрії в залежності від стадії первинного остеоартриту/ В.М.Ждан, І.В.Іваницький, Л.М.Шилкіна // Молодий вчений: науковий журнал, 2019. –№9(73) вересень. –С.244-246.
 • 22. Ждан В. М. Стрес–індукована кардіомоіпатія мирного та воєнного часу/ В. М.Ждан, О. І.Катеренчук, І. В.Іваницький // Південноукраїнський медичний науковий журнал: Наукове періодичне видання. 2019. –№ 24 (24) вересень. –С.21-23.
 • 23. Left ventricular non–compaction associated with genetic disturbance of folic acid metabolism / I.V. Ivanytskyi, O.I. Katerenchuk, K.A. Nekrasov, T.A. Ivanytska // Kardiologia Polska. –2019. –16 October. Р.1-7.  Режим доступу on–line до журн.: https://doi:  10.33963/KP.15024.
 • 24. 6–gene promoter methylation assay is potentially applicable for prostate cancer clinical staging based on urine collection following prostatic massage / Kostyantyn A. Nekrasov, Mark V. Vikarchuk, Evgeniya E. Rudenko, Igor V. Ivanitskiy, Viacheslav M. Grygorenko, Rostyslav O. Danylets, Alexander G. Kondratov, Liubov A. Stoliar1, Bizhan R. Sharopov, and Volodymyr I. Kashuba//Oncology Letters. –2019.–29 October. –Р.1-9. Режим доступу до журн.:    https://doi.org/10.3892/ol.2019.11015
 • 25. A Phase IIb Dose–Ranging Randomised Study of Efficacy, Patient–Reported Outcomes and Safety of the Anti–Granulocyte Macrophage Colony–Stimulating Factor Antibody Otilimab (GSK3196165) in Patients with Rheumatoid Arthritis/ Christopher D Buckley MBBS , Jesus A Simón–CamposMD , Sergey Yakushin MD , Vyacheslav Zhdan MD [et al.] // Lancet Rheumatology. –2019 november. –P.147-162. published online only
 • 26. Ждан В.М. Оцінка впливу алопуринолу на функцію нирок / В.М. Ждан, М.В. Ткаченко, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура // Світ медицини та біології. –2019. –№1(67).-С.51-55.
 • 27. Ждан В.М. Політика у сфері якості та функціонування внутрішньої системи якості освіти в Українській медичній стоматологічній академії / В.М. Ждан, В.М. Дворник, І.І. Старченко, О.М. Бєляєва // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні: матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. –Полтава, 2019. –С.3-5.
 • 28. Ждан В.М. Сучасні тенденції підготовки сімейного лікаря в умовах реформування медичної галузі / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, М.В. Ткаченко, Г.В. Волченко, Л.М. Шилкіна // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні: матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. –Полтава, 2019. –С.80-82.  

Тези. 2019 рік 

 • 1. Блоха Я. Є. Соціальна справедливість у філософії та медицині / Я.Є. Блоха , І.В. Іваницький // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня–01 червня 2019 р.). Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2019.–С.68-70.
 • 2. Впровадження інтерактивних методів навчання в підготовці лікаря загальної практики/ В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, М.В. Ткаченко// Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю: Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу, 17 травня 2019р.–м.Івано-Франківськ.–2019.–С.21.
 • 3. Переносимость и эффективность бисопролола у пациентов с хронической сердечной недостаточностью / Е.М. Китура, В.Н. Ждан, О.Е. Китура, М.Ю. Бабанина// Евразийский кардиологический журнал: Сборник тезисов VII Евразийского конгресса кардиологов 17–18 мая 2019г.–г.Ташкент,Узбекистан.–2019.–№2, Приложение.–С.266.
 • 4. Ждан В.Н. Современный подход в терапии коморбидной терапии: хроническая обструктивная болезнь легких и ишемическая болезнь сердца/ Г.С. Хайменова, В.Н. Ждан // Евразийский кардиологический журнал: Сборник тезисов VII Евразийского конгресса кардиологов 17–18 мая 2019г.–г.Ташкент, Узбекистан.–2019.–№2, Приложение.–С.187.
 • 5. Сімейна гетерозиготна гіперхолестеринемія: клінічний випадок із практики  / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, О.Є. Кітура, М.В. Ткаченко // «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб на прикладі клінічного випадку», (присвячено 100-річчю від дня народження академіка Л.Т.Малої): збірник тез, Харків ХНМУ, 2019.–С.10-12.
 • 6. Ждан В.М. Оптимізація лікування НР-асоційованого гастриту у зворих на остеоартроз / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, М. В. Ткаченко, С.В. Бершацька // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю: Університетська клініка. Мультиморбідність і коморбідність у полі профільній лікарні, 14 березня 2019 р. –м.Харків.–2019.–С.37-38.
 • 7. Ждан В.М. Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярна патологія у загально лікарській практиці: як покращити прогноз/ В. М. Ждан, Є.М. Кітура, О.Є. Кітура, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, В.Г. Лебідь // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю: Університетська клініка. Мультиморбідність і коморбідність у полі профільній лікарні, 14 березня 2019 р.–м.Харків.–2019.–С.38-40.
 • 8. Катеренчук О.І. Вегетативна дисфункція при синдромі сонних апное та способи її медикаментозної корекції / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю: Університетська клініка. Мультиморбідність і комор бідність у полі профільній лікарні, 14 березня 2019 р.–м.Харків.–2019.–С.46-48.
 • 9. Ждан В.М. Особливостi ураження легень при цирозi печiнки/ В.М. Ждан, О.А. Кир'ян, М.Ю. Бабанiна, М.В. Ткаченко, Л.М. Шилкіна, І.В. Іваницький, В.Г. Лебідь // Матерiали науково-практичноi конференцii з мiжнародною участю: Пульмонологiя та коморбiднiсть, 28-29 березня 2019 р.–м.Чернівці.–2019.–С.12-13.
 • 10. Ждан В.М. Статини в тepaпії хворих з коморбiдною патологією: хронiчне обструктивне захворювання легень і iшемiчна хвороба серця/ В.М. Ждан, М.Ю. Бабанiна, Г.С. Хайменова, Г.В. Волченко, М.В. Ткаченко // Матерiали науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю: Пульмонологiя та коморбiднiсть, 28-29 березня 2019 р.–м.Чернівці.–2019.–С.15-16.

Статті. 2018 рік 

 • 1. Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярні захворювання у загальнолікарській практиці/ B.M. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю.Бабаніна, О.Є. Кітура // Сімейна медицина.-2017.- №5(73).-С.61-65. 
 • 2. К вопросу о реабилитации онкологических больных/ B.M. Ждан, П.В. Шелешко, В.П. Бештан, М.С.Шелешко, Л.Н.Шилкина// Вісник проблем біології і медицни.-2018.-випуск 1,том1(142).-С.326-330. 
 • 3. Актуальність залучення лікарів первинної ланки до навчання за програмою циклу тематичного вдосконалення «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейними лікарями»/ В.М.Ждан, Л.М.Шилкіна, І.М.Скрипник, М.Ю.Бабаніна, О.А.Кир’ян //Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах: матеріали науково-практичної конференції з міжнарод-ною участю, 22 березня 2018.- Полтава, 2018.-С.90-91. 
 • 4. Катеренчук О.І. Особливості викладання військово-спеціальної підготовки сімейним лікарям / О.І.Катеренчук //Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22 березня 2018.- Полтава, 2018.-С.120-121. 
 • 5. Ждан В.М. Основні інтерактивні методи навчання в підготовці лікаря-спеціаліста / В.М.Ждан, Є.М.Кітура, М.Ю.Бабаніна //Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22 березня 2018.- Полтава, 2018.-С.88-90. 
 • 6. Порівняльний аналіз показників якості освітньої діяльності УМСА за 2013 - 2017 рр. / Ждан В.М., Дворник В.М., Бобирьов В.М. та ін. //Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22 березня 2018.- Полтава, 2018.-С.3-7. 
 • 7. Katerenchuk O. Diagnostic and Prognostic Value of Psycho-Autonomic Dysfunction as Factor of Ischemic Heart Failure Progression / O.Katerenchuk , V. Zhdan , I. Katerenchuk // Lviv Сlinical Bulletin.- 2017.- 4(20).-P.35-39. 
 • 8. В.М. Ждан Удосконалення знань і практичних навичок сімейними лікарями на циклі тематичного вдосконалення «ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейними лікарями» / В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, М.Ю. Бабаніна// Світ медицини та біології .-2018.-№1(63).-С.204-206. 
 • 9. Сучасні методологічні підходи до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при підготовці сімейного лікаря/ В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М.Кітура, М.В. Ткаченко //Україна. Здоров’я нації: Науково-практичний журнал.-2018.-№2(49).-С.25-28. 
 • 10. Первинний амілоїдоз нирок: особливості перебігу та можливості своєчасної діагностики (випадок з практики) / І. П. Катеренчук, Л. А Ткаченко, Т. І. Ярмола, О. І. Катеренчук// Wiadomosci Lekarskie.- 2018, tom LXXІ, nr 2 cz I.-P.380-384. 
 • 11. Planning of effective evaluation of the activities of hospital district at the example of poltava region / Zhdan V.M., Dvornyk V.M., Lysak V.P., Skrypnyk I.M., Pokhylko V.I., Holovanova I.A., Bielikova I.V., Khorosh M.V., Shylkina L.M., Tovstiak M.M. // Wiadomosci Lekarskie.- 2018.- tom LXXI, nr 3cz II- P.710-713 
 • 12. Implementation of main interactive teaching methods in training of medical specialist /V.M. Zhdan, Ye.M. Kitura, M.Yu. Babanina, M.V. Tkachenko, H.V. Volchenko, L.M. Shylkina, V.H. Lebid //Науковий-практичний журнал «Медична освіта».- 2018– №1(77). – С.68-71. 
 • 13. Катеренчук О.І. Картування інтервалу QT та його дисперсія в післяінфарктний період: діагностично-клінічне значення/ О.І. Катеренчук, І.В. Іваницький // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.-2018- Том.18,випуск 2 (62).-С.51-54. 
 • 14. Особенности профилактики антибиотикоассциированной диареи у пульмонологических пациентов/ В.Н. Ждан, Е.А. Кирьян, М.Ю. Бабанина, Л.Н. Шилкина, Н.Н. Моторная, В.А Петренко// Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.-2018- Том.18,випуск 2 (62).-С.37-40. 
 • 15. Хайменова Г.С. Плейотропний ефект статинів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця/ Г.С.Хайменова, В.М. Ждан, О.А. Кир’ян// Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.-2018- Том.18,випуск 2 (62).-С.130-133. 
 • 16. Іваницька Т.А. Клінічний випадок неврилеммоми плеча/ Т.А.Іваницька,Д.В. Капустянський, І.В. Іваницький// Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.-2018- Том.18,випуск 2 (62).-С.257-260. 
 • 17. Клінічний випадок токсичного ураження печінки пестицидами/ Л.М.Шилкіна, І.В. Іваницький, І.С. Світловська, І.В. Костенко, О.О.Чигирин// Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.-2018- Том.18,випуск 2 (62).-С.260-265. 
 • 18. Ждан В. М. Вегетативна дисфункція при пролапсі мітрального клапана [Текст] / В. М. Ждан, О. І. Катеренчук // Молодий вчений. — 2018. —№ 6 (58) червень –С.262-265. 
 • 19. Катеренчук О.І. Посттравматичний стресовий розлад учасників військових конфліктів: літературна класика та сьогодення[Текст] / В. М. Ждан, О. І. Катеренчук , Л.М. Шилкина // Науковий журнал: Медичний форум .-2018. -№ 14(14).-С.29-32. 
 • 20. Pharmacokinetics (PK) & Pharmacodynamics (PD) Results of a Double-blind Randomized Parallel Arm Study Comparing 3 Anti CD20 Monoclonal Antibodies in Moderate to Severe Seropositive Rheumatoid Arthritis Inadequately Responding to Methotrexate Patients[Електронний ресурс] / Vikram Haridas, Rahul Katta, Ajit Nalawade, Sandeep Kharkar, Vyacheslav Zhdan et. al. // The Journal of Rheumatology: Vancouver, British Columbia, Canada February 21-24, 2018 Canadian Rheumatology Association Meeting JW Marriott Parq. 2018 July 24;45(7):223-224; doi:10.3899 /jrheum.180300. 
 • 21. Ждан В.М. Особливості показників ліпідного профілю крові у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень / В.М. Ждан, Г.С. Хайменова, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, М.В. Ткаченко // Вісник проблем біології і медицини.-2018.-Вип.4,Т.1(146).-С.73-75. 
 • 22. Ждан В.М. Особливості перебігу остеоартриту у пацієнтів з метаболічним синдромом / В.М. Ждан, Г.С. Хайменова, Л.М. Шилкіна, Д.І. Мартинюк // Вісник проблем біології і медицини.-2018.-Вип.4,Т.1(146).-С.75-78.
 • 23. Катеренчук О.І. Залізодефіцитна анемія при використанні пероральних антикоагулянтів / О.І. Катеренчук, Г.С. Хайменова, В.Г. Лебідь // Вісник проблем біології і медицини.-2018.-Вип.4,Т.1(146).-С.78-81. 
 • 24. Ждан В.М. Застосування інноваційних технологій на курсах підвищення кваліфікації лікарів / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, Л.М. Шилкіна, М.В. Ткаченко // Вісник проблем біології і медицини.-2018.-Вип.4,Т.1(146).-С.142-145. 
 • 25. Ждан В.М. Оцінка ефективності хондропротекторів у пацієнтів з коморбідною патологією / В.М. Ждан, В.Г. Лебідь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.-2018- Том.18,випуск 3(63).-С.52-57. 
 • 26. Ждан В.М. Вади серця при синдромі Нунан: літературний огляд та випадок з практики / В.М. Ждан, О.І. Катеренчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної академії.-2018.-Том18, випуск 3(63).-С.345-349.  

Тези. 2018 рік 

 • 1. Оптимізація лікування хворих на ревматичний артрит з розвитком атеросклеротичного ураження судин/ В.М. Ждан, А.І. Рудич, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, І.В.Іваницький, М.В. Ткаченко // Університетська клініка: патологія судин з позицій поліпрофільного підходу : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16 березня 2018 р.-м. Харків,2018.-С.34-36. 
 • 2. Катеренчук О.І. Хвороба коронарних артерій: суперечливі аспекти діагностики на первинній ланці/ О.І. Катеренчук // Університетська клініка: патологія судин з позицій поліпрофільного підходу : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16 березня 2018 р.-м. Харків,2018.-С.45-47. 
 • 3. Катеренчук О.І. Антибіотикотерапія при ревматичному процесі: чи завжди ми вірно обираємо час?/ О.І. Катеренчук // Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12-13 квітня 2018 р. - м. Київ, 2018.-С.23-24. 
 • 4. Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярна патологія в загальнолікарській практиці: особливості профілактики і терапії/ Ждан В.М., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Кітура О.Є.// Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів: збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю,26-27 квітня 2018р.-м.Івано-Франківськ, 2018.-С.22-23. 
 • 5. Катеренчук О.І. Автономні пневмонії у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю / О.І. Катеренчук , В.М. Ждан// Профілактична медицина сьогодні: внесок молодих спеціалістів: матеріали науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю, 25травня 2018р. -м.Харків, 2018.-с.25. 
 • 6. Vikram Haridas, Rahul Katta, Ajit Nalawade , Sandeep Kharkar , Vyacheslav Zhdan et. al. Pharmacokinetics (PK) & Pharmacodynamics (PD) Results of a Double-blind Randomized Parallel Arm Study Comparing 3 Anti CD20 Monoclonal Antibodies in Moderate to Severe Seropositive Rheumatoid Arthritis Inadequately Responding to Methotrexate Patients. // The Journal of Rheumatology: Vancouver, British Columbia, Canada February 21-24, 2018 Canadian Rheumatology Association Meeting JW Marriott Parq.2018 July 24 ;45: 7;doi:10.3899 /jrheum.180300:223-224 
 • 7. Katerenchuk О. Military medicine: principles of teaching on post-graduate courses for family doctors/ O. Katerenchuk, V.Zhdan// Family medicine education in the real world: from theory into practice: the EURACT medical education conference, Leuven, Belgium: abstract book.-2018, 21-22 september.-P.34 
 • 8. Катеренчук О.І. Діагностична цінність аналізу фазових портретів ЕКГ в динаміці гострого ішемічного інсульту / О.І Катеренчук, Ю.Д. Катеренчук // Четвертий національний конгрес «Інсульт та судинно-мозкові захворювання»: матеріали конгресу, 1-2 листопада 2018р.-м.Київ .-С.24. 
 • 9. Ждан В. М. Сучасні методологічні підходи до освіти сімейних лікарів / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура, Л.М. Шилкіна, М.В. Ткаченко, О.А. Кир’ян, В.Г. Лебідь // Сімейна медицина: довідковий інформаційно-аналітичний бюлетень.-2018.-№ 2.-С.37-38.