Кафедра сімейної медицини і терапії

Про кафедру

Кафедра сімейної медицини і терапії навчально-наукового інституту післядипломної освіти здійснює післядипломну підготовку лікарів-інтернів, сімейних лікарів та терапевтів на циклах спеціалізації, стажування та тематичних циклах. Кафедра є профільною для суміжних кафедр з підготовки сімейних лікарів і координує основні напрямки їх діяльності.
Робота кафедри спрямована на втілення інноваційних технологій підготовки сімейного лікаря, максимальне використання можливостей дистанційної освіти, удосконалення форм інформаційної підтримки роботи базових керівників, підтримку своєчасної науково-практичної актуальності змісту навчального процесу.
Кафедра є однією з провідних в університеті у впровадженні телемедицини і дистанційних форм навчання. Оскільки основою навчального процесу у випадку дистанційного навчання є самостійна робота, то ця форма навчання є особливо важливою саме на післядипломному етапі навчання. Велика кількість навчально-методичних матеріалів кафедри (лекційні презентації, методичні рекомендації, навчальні посібники) знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет. В першу чергу вони орієнтовані на лікарів, які знаходяться у віддалених регіонах.
Кафедра забезпечена актуальною нормативною базою, достатнім матеріально-технічним оснащенням, досвідченим професорсько-викладацьким потенціалом, розвиненою мережею клінічних баз і навчально-практичних центрів, актуальними навчально-методичними матеріалами, досвідом підготовки сімейного лікаря на рівні світових стандартів, можливістю інтенсивного використання телекомунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання, перспективним планом розвитку.

БАБАНІНА МАРИНА ЮРІЇВНА

БАБАНІНА МАРИНА ЮРІЇВНА

Завідувач кафедри

e-mail: maryna.babanina@gmail.com У 1996 році закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної...

ЖДАН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

ЖДАН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

e-mail: fmedicine1997@gmail.com У 1984 році закінчив  лікувальний факультет Полтавського медичного стоматол...

ІЩЕЙКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

ІЩЕЙКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Доктор медичних наук, професор кафедри

e-mail: ishejkina@gmail.com У 1998р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю...

Корисні ресурси

ПДМУ