30 травня 2023 року fmedicine@pdmu.edu.ua (0532) 60-95-80, (0532) 57-32-36

Кафедра сімейної медицини і терапії

Про кафедру

Кафедра сімейної медицини і терапії навчально-наукового інституту післядипломної освіти здійснює післядипломну підготовку лікарів-інтернів, сімейних лікарів та терапевтів на циклах спеціалізації, стажування та тематичних циклах. Кафедра є профільною для суміжних кафедр з підготовки сімейних лікарів і координує основні напрямки їх діяльності.
Робота кафедри спрямована на втілення інноваційних технологій підготовки сімейного лікаря, максимальне використання можливостей дистанційної освіти, удосконалення форм інформаційної підтримки роботи базових керівників, підтримку своєчасної науково-практичної актуальності змісту навчального процесу.
Кафедра є однією з провідних в університеті у впровадженні телемедицини і дистанційних форм навчання. Оскільки основою навчального процесу у випадку дистанційного навчання є самостійна робота, то ця форма навчання є особливо важливою саме на післядипломному етапі навчання. Велика кількість навчально-методичних матеріалів кафедри (лекційні презентації, методичні рекомендації, навчальні посібники) знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет. В першу чергу вони орієнтовані на лікарів, які знаходяться у віддалених регіонах.
Кафедра забезпечена актуальною нормативною базою, достатнім матеріально-технічним оснащенням, досвідченим професорсько-викладацьким потенціалом, розвиненою мережею клінічних баз і навчально-практичних центрів, актуальними навчально-методичними матеріалами, досвідом підготовки сімейного лікаря на рівні світових стандартів, можливістю інтенсивного використання телекомунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання, перспективним планом розвитку.

БАБАНІНА МАРИНА ЮРІЇВНА

БАБАНІНА МАРИНА ЮРІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, завідувач кафедри

e-mail: maryna.babanina@gmail.com З відзнакою закінчила медичний факультет Української медичної стоматологі...

ЖДАН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

ЖДАН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

e-mail: fmedicine1997@gmail.com Закінчив  лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інс...

ІЩЕЙКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

ІЩЕЙКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: ishejkina@gmail.com Закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувал...

Корисні ресурси

ПДМУ