21 травня 2024 року fmedicine@pdmu.edu.ua (0532) 60-95-80

БАБАНІНА МАРИНА ЮРІЇВНА

БАБАНІНА МАРИНА ЮРІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, завідувач кафедри

e-mail: m.babanina@pdmu.edu.ua

З відзнакою закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Магістратура на кафедрі внутрішніх хвороб за спеціальністю «Терапія». Навчалася в очній аспірантурі на кафедрі загальної практики-сімейної медицини УМСА. Стипендіат Кабінету Міністрів України. Кандидатська дисертація «Оцінка ефективності еналаприлу малеату в комплексному лікуванні серцевої недостатності у хворих на ревматичну ваду серця з перевагою недостатності мітрального клапану», спеціальність «Ревматологія».

Завідувач кафедри. Лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», «Гастроентерологія», лікар вищої категорії з фаху «Терапія». Склала кваліфікаційний іспит з англійської мови на рівень В2. Член правління Української Асоціації Сімейної Медицини. Дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. Позаштатний експерт за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» ДОЗ Полтавської ОДА. Дійсний член Української гастроентерологічної асоціації та Української асоціації сімейної медицини. Нагороджена Грамотою МОЗ України.
 
Основні напрямки наукової роботи присвячені вивченню питань ведення хворих з коморбідною патологією, діагностиці та лікуванню кислотозалежних захворювань, коморбідності ревматоїдного артриту та остеоартриту.

Автор 301 друкованої наукової публікації, у тому числі 12 в іноземних фахових виданнях, 3 патентів на корисну модель, 22 навчальних та методичних посібників, 2 національних підручників: «Сімейна медицина» в 2-х томах та «Реабілітація в сімейній медицині»,  2 монографій, 4 електронних навчальних посібників. Має 4 авторські права на твір.

ЖДАН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

ЖДАН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

e-mail: fmedicine@pdmu.edu.ua

Закінчив  лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Клінічна ординатура за спеціальністю «Кардіологія». Кандидатська дисертація «Корекція гемореологічних показників у хворих на ішемічну хворобу серця» за спеціальністю «Кардіологія». Докторська дисертація «Комплексна терапія кардіогемореологічних і метаболічних порушень при хронічній серцевій недостатності у хворих з атеросклеротичним та ревматичним кардіосклерозом» за спеціальністю «Кардіологія». Очолив новостворену кафедру удосконалення лікарів-терапевтів УМСА. Тривало працював головним лікарем Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського. Завідував кафедрою сімейної медицини і терапії. Професор кафедри сімейної медицини і терапії. Ректор Полтавського державного медичного університету.

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, віце-президент Республіканського наукового товариства ревматологів та Асоціації ревматологів України, член правління Української Асоціації Сімейної Медицини, член Асоціації стоматологів України, дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. Має вищі категорії за спеціальностями «Терапія», «Загальна практика - сімейна медицина», «Управління та організація охорони здоров’я». Був нагороджений грамотами Управління охорони здоров’я, Обласної державної адміністрації, медаллю «Відмінник освіти України». За плідну та творчу багаторічну роботу присуджено звання «Заслужений лікар України». Академік Української академії наук. Президент Полтавської обласної громадської організації «Асоціація лікарів сімейної медицини».

Автор 717 наукових публікацій, у тому числі 33 в фахових іноземних виданнях, 9 підручників, 54 навчальних та методичних посібників, медичного словника у 2-х томах, 4 електронних навчальних посібників, 2 монографій, 30 патентів на корисну модель. Має 4 авторських права на твір. Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. Наукові роботи присвячені детальному вивченню питання медичної допомоги хворим з ішемічною хворобою серця з усіма її ускладненнями; впливу іонізуючого випромінювання на розвиток та перебіг хвороб серця та кістково-м’язової системи.

ІЩЕЙКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

ІЩЕЙКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail:  yu.ishcheikina@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатура за фахом «Гігієна харчування». Кандидатська дисертація «Роль стану імунної системи та вуглеводних детермінантів еритроцитів та імуноглобулінів у формуванні структури захворюваності ліквідаторів наслідків аварії ЧАЕС» за спеціальністю «Гігієна та професійна патологія».

Докторська дисертація «Гігієнічні основи профілактики хвороб системи кровообігу серед населення регіонів з несприятливими соціально-екологічними умовами життєдіяльності» за спеціальністю «Гігієна та професійна патологія».

Очолювала кафедру медичної інформатики, медичної і біологічної фізики. Відзначена грамотами Полтавської ОДА. Лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина».

Автор 79 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 2 в іноземних фахових виданнях, 7 навчальних та методичних посібників, 1 інформаційного листа, 1 монографії. Співавтор патенту на корисну модель.

КІТУРА ЄВДОКІЯ МИХАЙЛІВНА

КІТУРА ЄВДОКІЯ МИХАЙЛІВНА

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, завуч кафедри

e-mail: ye.kitura@pdmu.edu.ua

Закінчила лікувальний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту. Інтернатура та клінічна ординатура за фахом «Внутрішні хвороби». Кандидатська дисертація «Вплив геліо- і метеорологічних факторів на перебіг ІХС та профілактика метеотропних реакцій» за спеціальністю «Кардіологія».

Лікар вищої категорії з фаху «Терапія», лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Дійсний член Української асоціації сімейної медицини. Нагороджена знаком «Відзнака ректора» ВДНЗУ «УМСА»,  Почесною грамотою Полтавської ОДА, грамотою Полтавської обласної ради.

Автор 276 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 3 в фахових іноземних виданнях, співавтор національного підручника  «Реабілітація в сімейній медицині»,  2 монографій, 18 навчальних та методичних посібників, 3 електронних навчальних посібників. Має 3 авторських права на твір.

ВОЛЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВІЛІЙОВИЧ

ВОЛЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВІЛІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: h.volchenko@pdmu.edu.ua

З відзнакою закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Клінічна ординатура за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Кандидатська дисертація «Квантова гемотерапія та стан гемореології, мікроциркуляторного русла, вільнорадикального окислення у хворих на ІХС у поєднанні з гіпертонічною хворобою» за спеціальністю «Кардіологія».

Лікар вищої категорії з фаху «Терапія», лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Дійсний член Української Асоціації Сімейної Медицини.  Експерт ДОЗ Полтавської ОДА по дорослій службі за напрямком «Ревматологія»


Автор 150 наукових публікацій, у тому числі 5 в фахових іноземних виданнях, 11 навчальних та методичних посібників, 4 електронних посібників, 3 патентів на корисну модель. Має 4 авторських права на твір.

ТКАЧЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ

ТКАЧЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: m.tkachenko@pdmu.edu.ua

Закінчив з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Магістратура за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Кандидатська дисертація «Оптимізація патогенетичної терапії остеоартрозу у поєднанні з атеросклерозом та метаболічним синдромом» за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Склав кваліфікаційний іспит з англійської мови на рівень С1. Лікар першої категорії з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», лікар-спеціаліст з фаху «Терапія», «Ревматологія». Дійсний член Української Асоціації Сімейної Медицини, Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.


Автор 181 наукової публікації, у тому числі 8 в фахових іноземних  виданнях, 4 патентів на корисну модель, 11 навчальних та методичних посібників, 3 електронних навчальних посібників, 1 монографії. Має 3 авторських права на твір.

ІВАНИЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

ІВАНИЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: ih.ivanytskyi@pdmu.edu.ua

Закінчив з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». Магістратура за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Кандидатська дисертація «Клініко-патогенетичні особливості атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та шляхи їх корекції» за спеціальністю «Внутрішні хвороби».
 
Директор обласного навчально-практичного центру загальної практики-сімейної медицини. Лікар-спеціаліст з фаху «Терапія», лікар вищої категорії з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та «Ультразвукова діагностика». Дійсний член Української асоціації сімейної медицини, Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. Дійсний член Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики УАФУД.

Автор 159 наукових публікацій, у тому числі 11 в фахових іноземних виданнях, 3 патентів на корисну модель, 1 монографії, 16 навчальних та методичних посібників, 2 електронних навчальних посібників. Має 2 авторські права на твір.

КИР’ЯН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

КИР’ЯН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: o.kyrian@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатура за фахом «Терапія». Кандидатська дисертація «Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування»  за спеціальністю «Гастроентерологія».

Лікар-спеціаліст з фаху «Терапія» та «Загальна практика-сімейна медицина», лікар вищої категорії з фаху «Гастроентерологія». Дійсний член Української гастроентерологічної асоціації, Української асоціації сімейної медицини,  Європейської академії викладачів загальної практики EURACT та Європейської асоціації вивчення коліту та хвороба Крона ЕССО. Експерт ДОЗ Полтавської ОДА по дорослій службі за напрямком «Гастроентерологія». Нагороджена почесною грамотою Полтавської міської ради, Подякою ДОЗ ПОВА.

Автор 84 наукових публікацій, у тому числі 9 в іноземних фахових виданнях,   національного підручника «Гастроентерологія», 7 навчальних та методичних посібників,  2 електронних навчальних посібників. Має 2 авторських права на твір.

 

БОРЯК ХРИСТИНА РАДИСЛАВІВНА

БОРЯК ХРИСТИНА РАДИСЛАВІВНА

Доктор філософії (медицина), асистент кафедри

e-mail:  kristinaboriak@gmail.com

Закінчила медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Інтернатура та клінічна ординатура за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина». Кандидатська дисертація «Фізіологічна роль балансу ядерних факторів транскрипції STAT1 та STAT6 в М1/М2 поляризації макрофагів за умов формування підвищеної маси тіла». Лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика - сімейна медицина».

Автор 25 наукових публікацій,  у тому числі у 1 в фаховому іноземному виданні, 2
методичних посібників.

ЛЕБІДЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

ЛЕБІДЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Старший лаборант. Асистент кафедри

e-mail: v.lebid@pdmu.edu.ua

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатура за фахом «Внутрішні хвороби».

Лікар вищої категорії з фаху «Ревматологія», лікар-спеціаліст з фаху «Терапія».

Автор 122 наукових публікацій, 1 патенту на корисну модель, 1 монографії,  7 навчальних та методичних посібників, 1 електронного навчального посібника. Має 1 авторське право на твір.

ЖУКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

ЖУКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Асистент кафедри

e-mail: stepne.amb@gmail.com

Закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Лікар-спеціаліст «Управління та організація охорони здоров’я», лікар вищої категорії з фаху «Загальна практика-сімейна медицина».

Завідувачка КНП «Центр первинної медичної допомоги об’єднаних територіальних громад» Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, с. Степне.

Синицька Надія Михайлівна

Синицька Надія Михайлівна

Підсобний робітник

Підсобний робітник. Відповідальна за оформлення документації кафедри.

Гаража Тетяна Володимирівна

Гаража Тетяна Володимирівна

Підсобний робітник

Підсобний робітник. Відповідальна за оформлення документації кафедри.