30 листопада 2022 року fmedicine@pdmu.edu.ua (0532) 60-95-80 Мапа сайту
БАБАНІНА МАРИНА ЮРІЇВНА

БАБАНІНА МАРИНА ЮРІЇВНА

Завідувач кафедри

e-mail: maryna.babanina@gmail.com

У 1996 році закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 1996 по 1998 р. навчалася у магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб УМСА. У 1998 році отримала звання магістра за спеціальністю “Терапія”. З 1998 по 2001 рік навчалася в очній аспірантурі на кафедрі загальної практики-сімейної медицини УМСА.

Під час навчання в аспірантурі була стипендіатом Кабінету Міністрів України. У листопаді 2002 року успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Ревматологія”  на тему «Оцінка ефективності еналаприлу малеату в комплексному лікуванні серцевої недостатності у хворих на ревматичну ваду серця з перевагою недостатності мітрального клапану» в інституті кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска і у січні 2003 року їй було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. Працює на кафедрі з 2001 р.

Завідувала навчальною частиною кафедри з 2009 по 2017 р. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри.

З 2017 р.- завідувач кафедри. Лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», «Гастроентерологія», лікар вищої категорії з фаху «Терапія». Склала кваліфікаційний іспит з англійської мови на рівень В2. Дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.

Позаштатний експерт за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» ДОЗ Полтавської ОДА. Дійсний член Української гастроентерологічної асоціації та  Української асоціації сімейної медицини.  За вагомі досягнення в професійній діяльності нагороджена Грамотою МОЗ України у 2015 р.
 
Основні напрямки наукової роботи присвячені вивченню питань ведення хворих з коморбідною патологією, діагностика та лікування кислотозалежних захворювань, коморбідність при ревматоїдному артриті, остеоартриті.

Автор 269 друкованих наукових публікацій, в тому числі 12 публікацій в зарубіжних виданнях, 3 патенти на корисну модель, 15 навчальних посібників, є співавтором 1 національного підручника з сімейної медицини в 2-х томах, 2-х електронних навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій.


ЖДАН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

ЖДАН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

e-mail: fmedicine1997@gmail.com

У 1984 році закінчив  лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1989 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» на тему «Корекція гемореологічних показників у хворих на ішемічну хворобу серця». У 1995 році захив докторську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» на тему «Комплексна терапія кардіогемореологічних і метаболічних порушень при хронічній серцевій недостатності у хворих з атеросклеротичним та ревматичним кардіосклерозом», у 1997 отримав звання професора.

З квітня 1997 р. Вячеслав Миколайович Ждан очолив новостворену кафедру удосконалення лікарів-терапевтів УМСА.

З липня 2000 р. по 2003 р. - головний лікар Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського. З 2001 р. по 2017 р. завідував кафедрою сімейної медицини і терапії. З 2017 р. професор кафедри сімейної медицини і терапії. З 2003 року – ректор Української медичної стоматологічної академії.

Є лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки, віце-президентом Республіканського наукового товариства ревматологів та Асоціації ревматологів України, член правління Української Асоціації Сімейної Медицини, член Асоціації стоматологів України, дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. Має вищі категорії за спеціальностями «Терапія», «Загальна практика - сімейна медицина», «Управління та організація охорони здоров’я».

Був нагороджений грамотами Управління охорони здоров’я, Обласної державної адміністрації, медаллю «Відмінник освіти України». За плідну та творчу багаторічну роботу у 2002 р. Вячеславу Миколайовичу присуджено звання «Заслужений лікар України». У 2005 році присвоєно звання академіка Української академії наук. З 2006 року – президент Полтавської обласної громадської організації «Асоціація лікарів сімейної медицини».

Автор 672 наукових праць, 30 зарубіжних праць, 8 підручників, 43 навчальних та методичних посібників, є співавтором 1 медичного словника у 2–х томах, 2-х електронних навчальних посібників, 30 патентів на корисну модель.

Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. Наукові роботи присвячені детальному вивченню питання медичної допомоги хворим з ішемічною хворобою серця з усіма її ускладненнями; впливу іонізуючого випромінювання на розвиток та перебіг хвороб серця та кістково-м’язової системи.


ІЩЕЙКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

ІЩЕЙКІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Доктор медичних наук, професор кафедри

e-mail: ishejkina@gmail.com

У 1998р. закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1998-1999рр. навчалася в інтернатурі за фахом «Гігієна харчування» при Харьківській  медичній академії післядипломної освіти.

У 2001 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Гігієна та професійна патологія» на тему: «Роль стану імунної системи та вуглеводних детермінантів еритроцитів та імуноглобулінів у формуванні структури захворюваності ліквідаторів наслідків аварії ЧАЕС». В 2002р. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2004р. присвоєно вчене звання доцента. В 2010 р. успішно захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Гігієна та професійна патологія» на тему: «Гігієнічні основи профілактики хвороб системи кровообігу серед населення регіонів з несприятливими соціально-екологічними умовами життєдіяльності». В 2011 р. присуджено науковий ступінь доктора медични медичних наук. В 2013 р. присвоєно вчене звання професора.

З 2011 року по 2013 рік очолювала кафедру медичної інформатики, медичної і біологічної фізики.

Працює на кафедрі  сімейної медицини і терапії з березня 2019 р. Лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» з 2019 року. Неодноразово відзначена грамотами Полтавської ОДА.

Має 70 наукових та навчально-методичних публікацій в тому числі 2 публікації в зарубіжних виданнях. Є співавтором патенту на корисну модель, 5 навчальних посібників, 1 інформаційного листа, автором монографії.


КІТУРА ЄВДОКІЯ МИХАЙЛІВНА

КІТУРА ЄВДОКІЯ МИХАЙЛІВНА

Кандидат медичних наук, доцент

e-mail: yevdokia2@gmail.com

У 1974 році закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю лікаря-лікувальника. З серпня 1974р. по липень 1975р. навчалася в інтернатурі за фахом «Внутрішні хвороби». З 1979р. по 1981р. проходила підготовку в клінічній ординатурі  на кафедрі внутрішніх хвороб при Полтавському медичному стоматологічному інституті.

У 1987 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» на тему «Вплив геліо- і метеорологічних факторів на перебіг ІХС та профілактика метеотропних реакцій». В 1988р. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук; в 1993 р. присвоєно вчене звання доцента.

Працює на кафедрі з 2004 р., завідувала навчальною частиною кафедри з 2004 по 2008 рр.; з 2017р. по теперішній час завідує навчальною частиною кафедри, відповідальна за навчання інтернів на кафедрі. Лікар вищої категорії з фаху «Терапія», лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Дійсний член Української асоціації сімейної медицини.

У 2018р. нагороджена знаком «Відзнака ректора» ВДНЗУ «УМСА»; в жовтні 2020р.- Почесною грамотою Полтавської ОДА, в листопаді 2020р. - грамотою Полтавської обласної ради.

Має 253 наукових та навчально-методичних публікацій та 3 публікації в зарубіжних виданнях, є співавтором 11 навчальних та методичних посібників та 1 електронного навчального посібника, 8 методичних рекомендацій.


ШИЛКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

ШИЛКІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент

e-mail: ludmila.shylkina@gmail.com

У 1984 році закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. З 1984р.по 1985р. навчалася в інтернатурі за фахом «Терапія» при Полтавському медичному стоматологічному інституті.

В 1999р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування ревматоїдного артриту, поєднаного з остеоартрозом» за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 1999р. - присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента.

Працює на кафедрі з квітня 1997р. У 2000-2003 рр. виконувала обов’язки завідувача навчальною частиною кафедри.

З 2006 р. - віце-президент обласної громадської організації «Асоціація лікарів сімейної медицини». Лікар вищої категорії з фаху «Терапія», «Загальна практика - сімейна медицина». Лікар-спеціаліст за фахом «Управління та організація охорони здоров’я». Член правління Української Асоціації Сімейної Медицини, головний позаштатний експерт за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» ДОЗ Полтавської ОДА.  Заступник директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти УМСА.

За вагомі досягнення в професійній діяльності нагороджена Грамотою МОЗ України у 2012 р. та Подякою МОЗ України у 2015р. та в 2020р., Почесною грамотою від Полтавської обласної державної адміністрації у 2017 р.

Має 256 наукових публікацій та 8 статей у іноземних виданнях, 1 патент на корисну модель, є співавтором 3 підручників, 14 навчальних та методичних посібників, 1 електронного навчального посібника,18 методичних розробок, 4 методичних рекомендацій.


ВОЛЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВІЛІЙОВИЧ

ВОЛЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВІЛІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент

e-mail: hryhoriy.volchenko@gmail.com

У 1989 році з відзнакою закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа”. В 1989-1991 рр. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» при Полтавському медичному стоматологічному інституті.

В 1993 р. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» на тему «Квантовая гемотерапия и состояние гемореологии, микроциркуляторного русла свободнорадикального окисления у пациентов с ИБС в сочетании с гипертонической болезнью». В 1992 р. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2005 р. присвоєно вчене звання доцента.

Працює на кафедрі з 2003 р. Лікар вищої категорії з фаху «Терапія», лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Дійсний член Української Асоціації Сімейної Медицини.  З 2019 року експерт ДОЗ Полтавської ОДА по дорослій службі за напрямком «Ревматологія»

Має 142 наукових публікації, в тому числі 5 статей у іноземних виданнях, є співавтором 9 навчальних посібників, 2-х електронних посібників і 5 методичних рекомендацій, 3 патентів на корисну модель.


ТКАЧЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ

ТКАЧЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент

e-mail: maksym.tkachenko@i.ua

У 2005 році закінчив з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2005 по 2007 рр. навчався в магістратурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

В 2011 р. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на тему «Оптимізація патогенетичної терапії остеоартрозу у поєднанні з атеросклерозом та метаболічним синдромом». В 2011р. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2018 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2007 р. працює на кафедрі.

Склав кваліфікаційний іспит з англійської мови на рівень С1. Лікар першої категорії з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», лікар-спеціаліст з фаху «Терапія», «Ревматологія». Дійсний член Української Асоціації Сімейної Медицини, Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.

Має 157 друкованих робіт, в тому числі 8 публікації в закордонних виданнях. Є співавтором 4 патентів на корисну модель, 7 навчальних посібників, 1 електронного  навчального посібника та 4 методичних рекомендацій.


ІВАНИЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

ІВАНИЦЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент

e-mail: ivivanytskyi@gmail.com

У 2004 році закінчив з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2004 по 2006 рр. навчався в магістратурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» при УМСА.

В 2010 р. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю ««Внутрішні хвороби» на тему «Клініко-патогенетичні особливості атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та шляхи їх корекції». В 2010 році - присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2015 р. присвоєно вчене звання доцента.

Працює на кафедрі з 2009 р. З 2013 р. директор обласного навчально-практичного центру загальної практики-сімейної медицини. Лікар-спеціаліст з фаху «Терапія», лікар першої категорії з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та «Ультразвукова діагностика». Дійсний член Української асоціації сімейної медицини, Європейської академії викладачів загальної практики EURACT. Дійсний член Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики УАФУД.

Має 147 друкованих робіт, в тому числі 10 в закордонних виданнях. Є співавтором 3 патентів на корисну модель, 14 навчально-методичних друкованих праць, з них 7 навчальних посібників.


КИР’ЯН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

КИР’ЯН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент

e-mail: hel_kirjan@i.ua

У 1994 році закінчила з відзнакою Полтавський  державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», у 1996 році – інтернатуру за фахом «Терапія».

В 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування» за спеціальністю «Гастроентерологія», в 2013 році - присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

Працює на кафедрі сімейної медицини і терапії з 2014 р., з лютого 2020 року працює на посаді доцента кафедри.

Лікар-спеціаліст з фаху «Терапія» та «Загальна практика-сімейна медицина», лікар вищої категорії з фаху «Гастроентерологія». Дійсний член Української гастроентерологічної асоціації, Української асоціації сімейної медицини,  Європейської академії викладачів загальної практики EURACT та Европейської асоціації вивчення коліту та хвороба Крона ЕССО. З 2019 року експерт ДОЗ Полтавської ОДА по дорослій службі за напрямком «Гастроентерологія». В 2020 році нагороджена почесною грамотою ВК Полтавської міської ради.

Має 64 друковані роботи, в тому числі 8 у закордонних виданнях. Є співавтором 1  національного підручника і 2 навчальних посібників.


БОРЯК ХРИСТИНА РАДИСЛАВІВНА

БОРЯК ХРИСТИНА РАДИСЛАВІВНА

Асистент кафедри

e-mail:  kristinaboriak@gmail.com

У 2013 році закінчила  Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2013 по 2015 рр. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика сімейна медицина».

В 2015-2017 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Загальна практика сімейна медицина» на базі кафедри сімейної медицини і терапії.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію  «Фізіологічна роль балансу ядерних факторів транскрипції STAT1 та STAT6 в М1/М2 поляризації макрофагів за умов формування підвищеної маси тіла» у Полтавському державному медичному університеті. У березні 2022 року присуджено науковий ступінь  доктора філософії  едицина).

Працює на кафедрі сімейної медицини і терапії з першого вересня 2021 р. Лікар-спеціаліст з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Автор 19 друкованих робіт, в тому числі у закордонних виданнях.


ЛЕБІДЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

ЛЕБІДЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Старший лаборант, асистент кафедри

e-mail: lebed_vg@ukr.net

У 1996 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю “Лікувальна справа”. В 1996-1997рр. навчався в інтернатурі за фахом «Внутрішні хвороби».

З 2001 р. працює на кафедрі і виконує обов‘язки старшого лаборанта, веде облікову кафедральну документацію. Відповідальний за техніку безпеки, матеріально-технічне забезпечення кафедри. Секретар кафедральних засідань.

Асистент кафедри з 2003р.

Лікар вищої категорії з фаху «Ревматологія»; лікар-спеціаліст з фаху «Терапія»

Має 117 наукових публікацій, є співавтором 4 навчальних посібників, патенту на корисну модель, 2 методичних рекомендацій.


ЖУКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

ЖУКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Асистент кафедри

stepne.amb@gmail.com

У 1979 році закінчила  Полтавський медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

Лікар-спеціаліст «Управління та організація охорони здоров’я», лікар вищої категорії з фаху «Загальна практика-сімейна медицина».

Асистент кафедри  з 2004 р.

Завідувач Степненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КП «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги» Полтавської районної ради.


Синицька Надія Михайлівна

Синицька Надія Михайлівна

Підсобний робітник

Підсобний робітник. На кафедрі працює з 2005 р. Відповідальна за оформлення документації кафедри.

Гаража Тетяна Володимирівна

Гаража Тетяна Володимирівна

Підсобний робітник

Підсобний робітник. На кафедрі працює з 2013 року. Відповідальна за оформлення документації кафедри.