30 листопада 2022 року fmedicine@pdmu.edu.ua (0532) 60-95-80 Мапа сайту

  


   Відповідальна Кітура Євдокія МихайлівнаНа сьогоднішній день на кафедрі сімейної медицини і терапії проходять дворічну спеціалізацію лікарі-інтерни з фаху «Загальна практика-сімейна медицина».

Також проводяться цикли підвищення кваліфікації лікарів. Для підвищення якості практичної підготовки та максимального наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності, при сільській сімейній амбулаторії в с. Степне Полтавського району, створена в 2002 році навчально-практична філія кафедри загальної практики-сімейної медицини.У 2013 році на базі амбулаторії №1 КП «Центр ПМСД №2 Полтавської міської ради» створений навчально-практичний центр кафедри загальної практики-сімейної медицини. Метою створення центру було як підвищення теоретичної обізнаності лікарів загальної практики-сімейної медицини, так і відпрацювання практичних навичок в умовах, максимально наближених до повсякденної праці лікаря загальної практики. Саме це обумовило поділ центру на дві частини - мультидисциплінарну лабораторію та навчально-методичну лабораторію. Завданням навчально-методичної лабораторії є підвищення теоретичного рівня знань лікарів-інтернів та лікарів-слухачів.Навчальний процес постійно удосконалюється методами використання технічних засобів оцінки знань навчання у вигляді програмованого контролю (базовий, проміжний та заключний комп’ютерний контроль), тестового методу оцінки знань та ситуаційних задач. Під час підготовки медичних фахівців на кафедрі застосовують симуляційні технології, які дають можливість об’єктивно оцінити професіоналізм лікаря і водночас гарантують безпеку пацієнта. Використання симуляційних методів за допомогою системи Body Interact - clinical reasoning education, освітньої програми віртуальних клінічних сценаріїв.Для опанування методикою серцево-легеневої реанімації, інтубації використовується манекени обласного навчально-тренінгового центру. А також і інші фантоми для відпрацювання навичок із інших суміжних дисциплін: дослідження очного дна, катетеризація сечового міхура, периферійних вен й т.п. Крім того кафедра проводить виїзні цикли в м. Кременчук.


Цикли підвищення кваліфікації лікарів:
- стажування з фаху «Терапія» (термін - 1 міс.);
- стажування з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 1 міс.);
- спеціалізації з фаху «Терапія» (термін - 5 міс.);
- спеціалізації з фаху «Терапія» (термін - 3 міс.);
- спеціалізації з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 6 міс.);
- спеціалізації з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 3 міс.)
- тематичного удосконалення «Актуальні питання терапії» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Педагогічна майстерність та організація підготовки лікарів в інтернатурі з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (для базових керівників) (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань кістково-м’язевої системи» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Коморбідна патологія в загальнолікарській практиці: особливості діагностики та лікування» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Вибрані питання пульмонології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Діагностика та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у пацієнтів літнього та старечого віку» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання гастроентерології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Неінвазивні методи в діагностиці захворювань внутрішніх органів» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання гематології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Захворювання внутрішніх органів і вагітність» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Ведення хворих на короно вірусну хворобу COVID-19  в амбулаторних умовах» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Мультидисциплінарний підхід до пацієнта з комор бідною патологією» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Мультидисциплінарний підхід до профілактики хронічних неінфекційних захворювань» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Невідкладна допомога в амбулаторній практиці» (термін - 2 тижні).