На сьогоднішній день на кафедрі сімейної медицини і терапії проходять дворічну спеціалізацію лікарі-інтерни з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Також проводяться наступні цикли підвищення кваліфікації лікарів:

- стажування з фаху «Терапія» (термін - 1 міс.);
- стажування з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 1 міс.);
- спеціалізації з фаху «Терапія» (термін - 5 міс.);
- спеціалізації з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 6 міс.);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання терапії» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Педагогічна майстерність та організація підготовки лікарів в інтернатурі з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (для базових керівників) (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань кістково-м’язевої системи» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Коморбідна патологія в загальнолікарській практиці: особливості діагностики та лікування» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Вибрані питання пульмонології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Діагностика та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у пацієнтів літнього та старечого віку» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання гастроентерології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Неінвазивні методи в діагностиці захворювань внутрішніх органів» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання гематології» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Захворювання внутрішніх органів і вагітність» (термін - 2 тижні);
- тематичного удосконалення «Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики» (термін - 2 тижні).


Крім того кафедра проводить виїзні цикли в м. Кременчук, м. Лубни, м. Гадяч, м. Горішні Плавні.

З метою вирішення проблеми підвищення якості практичної підготовки та максимального наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності, при сільській сімейній амбулаторії в с. Степне Полтавського району, створена в 2002 році навчально-практична філія кафедри загальної практики-сімейної медицини. До атестації викладачів залучаються члени Асоціації лікарів сімейної медицини Полтавщини.

У 2013 році на базі амбулаторії №1 КП «Центр ПМСД №2 Полтавської міської ради» створений навчально-практичний центр кафедри загальної практики-сімейної медицини. Метою створення центру було як підвищення теоретичної обізнаності лікарів загальної практики-сімейної медицини, так і відпрацювання практичних навичок в умовах, максимально наближених до повсякденної праці лікаря загальної практики. Саме це обумовило поділ центру на дві частини - мультидисциплінарну лабораторію та навчально-методичну лабораторію. Завданням навчально-методичної лабораторії є підвищення теоретичного рівня знань лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.Навчальний процес постійно удосконалюється методами використання технічних засобів оцінки знань навчання у вигляді програмованого контролю (базовий, проміжний та заключний комп’ютерний контроль), тестового методу оцінки знань та ситуаційних задач. Під час підготовки медичних фахівців на кафедрі застосовують симуляційні технології, які дають можливість об’єктивно оцінити професіоналізм лікаря і водночас гарантують безпеку пацієнта.

Використання симуляційних методів за допомогою системи Body Interact - clinical reasoning education, освітньої програми віртуальних клінічних сценаріїв дає можливість у реальному режимі часу відтворити певну клінічну ситуацію з усім необхідним сучасним набором об’єктивних, лабораторних та інструментальних методів обстеження і провести лікування відповідно до сучасних протоколів європейських та американських медичних асоціацій.

Для опанування методикою серцево-легеневої реанімації, інкубації використовується манекени обласного навчально-тренінгового центру. А також і інші фантоми для відпрацювання навичок із інших суміжних дисциплін: дослідження очного дна, катетеризація сечового міхура, периферійних вен й т.п.

Кафедра має великий досвід з питань навчально-методичної роботи і приймає участь в усіх навчально-методичних конференціях академії та міжвузівських конференціях (м. Варна, Болгарія; м. Дніпро, м. Івано-Франківськ та інші) з питань викладання та методичного підходу до нього. Викладачі кафедри мають публікації з методики викладання і педагогічного досвіду в журналах і збірках, приймають участь та доповідають на навчально-методичних конференціях.


Підручники та навчальні посібники

№ п\п

Назва роботи

Вихідні дані

Обсяг стор.

Автори

Підручники

1

Гастроентерологія

Підручник у 2-х томах.- Т. 2. - Кіровоград: Поліум.- 2017.

432 с., іл., табл.; 4 стор. кольор. вкл.

За ред. Харченко Н.В., Бабака О.Я. (співавтор Кир’ян О.А.)

2

Сімейна медицина : Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб

Підручник у 3 кн.: підручник.Кн.2. -Київ: ВСВ «Медицина».- 2016

456с.

Бабінець Л.С., Барна О.М., Білецький С.В., Бобро Л.М. та ін.; за ред. Гиріної О.М., Пасієшвілі Л.М. ( співавтор Ждан В.М., Шилкіна Л.М)

3

Family Medicine: Symptoms and Syndromes in ClіnісаlCourse of Intemal Diseases

Підручник іn 3 books: textbook. Book 2.- Куіv: AUS Medicine Publishing.- 2018.

376р.

Babinets L.S., Barna О.М., Biletskyi S.V. et. аl.; edited bу Hyrina О.М., Pasiyeshvili L.M. ( співавтор Ждан В.М. , Шилкіна Л.М.)

4

Семейная медицина : учебник : Специальная часть. Полипрофильность общей врачебной практики

в 3 кн. Кн. 3.- Київ: ВСИ «Медицина», 2019.

744 с. - 14 с. цв. вкл

Бабанина М.Ю., Бабинець Л.C., Бездетко П.А. и др. : под ред. О.М. Гириной, Л.M. Пасиешвили. ( співавтор Ждан В.М. , Бабаніна М.Ю.)

5

Family Medicine: textbook:Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice

Підручник in 3 books. Book 3.- Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2020.

616 p. + 14 p. colourinsert.

Babinets LS., Bezditko P.A., Bondar S.A. et al.; edited by Hyrina O.M., Pasiyeshvili L.M., Babinets L.S.. (Співавтори Ждан В.М., Бабаніна М.Ю.)

Навчальні посібники

1

Порушення серцевого ритму та їх фармакотерапія

Навчальний посібник.- За редакцією Ждана В.М. -Полтава.- 2006 р

132 с.

Ждан В.М., Бобирьов В.М., Стародубцев С.Г. та інші.

2

Артралгія і артрити. Діагностика і лікування при ревматичних захворюваннях.

Навчальний посібник.- Київ.- 2007.

123 с.

Ждан В.М., Катеренчук І.П.

3

Алгоритм клінічного обстеження суглобів при ревматичних захворюваннях в практиці сімейного лікаря.

Навчальний посібник.- Полтава. – 2008.

85 с.

Ждан В.М., Шилкіна Л.М.,. Капустянська А.А.

4

Хвороби сечостатевої системи в практиці сімейного лікаря.

Методичні рекомендації.- Полтава, 2008.

124 с.

Ждан В.М., Зазикіна Д.С., Ткаченко М.В., Капустянська. А.А.

5

Кардіологія в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник.- Полтава, 2008.

420 с.

Ждан В.М., Стародубцев С.Г., Бабаніна М.Ю., Кітура Є.М., Волченко Г.В.

6

Захворювання органів дихання в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник.- Полтава, 2008.

215 с.

Ждан В.М., Гурина Л.І., Бабаніна М.Ю., Крючко Т.О., Трибрат Т.А., Ткаченко О.Я.

7

Рання діагностика захворювань внутрішніх органів в практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини. Реабілітація

Навчальний посібник.- Полтава, 2009

242с.

Казаков Ю.М., Штомпель В.Ю., Трибрат Т.А., Шуть С.В., Боряк В.П.

8

Актуальні питання ревматологічних захворювань в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник.- Полтава, 2010.

230 с.

Ждан В.М., Волченко Г.В., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Шилкіна Л.М.

9

Гастроентерологія в практиці сімейного лікаря.

Навчальний посібник.- Полтава. – 2010.

250 с.

Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Кітура О.Є.

10

Стандарти діагностики та лікування в загальнолікарській практиці

Навчальний посібник. – Полтава.- 2012.

402 с.

Ждан В.М., Шилкіна Л.М., Бабаніна М.Ю., Кітура Є.М., Зазикіна Д.С., Штомпель В.Ю., Волченко Г.В., Ткаченко М.В., Іваницький І.В.

11

Проблеми ревматичних захворювань у практиці сімейного лікаря. Ранній діагноз і лікування.

Навчальний посібник. – Полтава.- 2013.

249с.

Ждан В.М., Волченко Г.В., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Шилкіна Л.М., Ткаченко М.В.

12

Проблеми ревматичних захворювань у практиці сімейного лікаря. Загальні питання.

Навчальний посібник. – Полтава.- 2013.

207с.

Ждан В.М., Іваницький І.В., Штомпель В.Ю., Зазикіна Д.С., Лебідь В.Г.

13

Загальні принципи клінічного обстеження суглобів в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник.- Полтава.- 2013.

203с.

Ждан В.М., Шилкіна Л.М., Капустянська А.А.

14

Основи медичної психології.

Навчальний посібник.–Полтава:ТОВ «АСМІ».-2014.

255с.

Ждан В.М., Скрипніков А.М., Животовська Л.В., Сонник Г.Т., Денеко М.О.

15

Невідкладні стани в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник підготовлений для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», «Терапія» . – Полтава.- 2015.

402с.

Ждан В.М., Іваницький І.В., Бабаніна М.Ю., Кітура Є.М., Шилкіна Л.М., Ткаченко М.В., Зазикіна Д.С., Штомпель В.Ю., Волченко Г.В., Лебідь В.Г.

16

Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник підготовлений для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», «Терапія».- ТОВ «АСМІ» Полтава-2015р.

 262с.

В.М.Ждан, М.Ю.Бабаніна, М.В.Ткаченко, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура, Л.М.Шилкіна, В.Ю. Штомпель, Д.С.Зазикіна, І.В.Іваницький, В.Г. Лебідь

17

Актуальні питання гастроентерології в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник підготовлений для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти.- ТОВ «АСМІ» Полтава-2015р.

206с.

В.М.Ждан, М.Ю.Бабаніна, К.Є. Іщейкін, О.Є. Кітура

18

Спосіб лікування психосоматичних та вегетативних порушень у хворих на серцеву недостатність ішемічного генезу

Інформаційний лист № 219 -2015 спрямований для використання керівниками структурних підрозділів (відповідного профілю) закладів охорони здоров'я України для моніторингу передових технологій діагностики та лікування з подальшим їх упровадженням у практику. (Наказ МОЗ України від 14.03.2011 №142 «Про вдосконалення державно'! акредитації закладів охорони здоров'я») УКРМЕД-ПАТЕНТІНФОРМ МОЗ України протокол № 21/6 від 30.06.2015 р.-Київ.-2015.

В.М.Ждан , О.І. Катеренчук

19

Cучасні методи лікування ішемічної хвороби серця: навчально-методичний посібник

Навчальний посібник рекомендований для лікарів-інтернів, сімейних лікарів, кардіологів, а також може бути використаний студентами.- ВДНЗУ «УМСА».-Полтава: ТОВ «Фірма:Техсервіс».- 2016 р.

103с.

М.М. Потяженко, Н.О. Люлька, Т.В. Дубровінська, Г.С. Хайменова, Ю.В. Тесленко

20

Організація підготовки клінічних ординаторів зі спеціальності «Загальна практика- сімейна медицина»

Методичний посібник підготовлений для клінічних ординаторів кафедри сімейної медицини і терапії факультету післядипломної освіти ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».- Полтава:ВДНЗУ «УМСА».-2016 р.

45с.

В.М.Ждан, Л.М.Шилкіна, С.С. Безуглова, Х.Р. Боряк, А.С. Подробаха

21

Стандарти діагностики та лікування в загальнолікарській практиці. Внутрішні хвороби

Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, доповн. та перероб.- Полтава: ТОВ «АСМІ.- 2016.

489 с.

Ждан В.М., Шилкіна Л.М., Бабаніна М.Ю., Кітура Є.М., Ткаченко М.В., Іваницький І.В.

22

Ультразвукова діагностика у практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник.- Харків: Видавництво.-2016

196с.:іл.

В.М. Ждан, Р.Я Абдуллаєв, С.О. Пономаренко, І.В. Іваницький

23

Метод ультразвукової діагностики стенозу хребтового каналу поперекового відділу хребта та його особливості при синдромі доброякісної гіпермобільності суглобів

Методичні рекомендації пропонуються для впровадження в практику лікарями ультразвукової діагностики, радіологами, ортопедами-травматологами, невропатологами, загальної практики-сімейними лікарями. – Київ.-2016 р

20с.

І.В.Іваницький, В.М.Ждан, Р.Я. Абдуллаєв, С.О. Пономаренко, В.Ю. Штомпель.

24

Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів на базах стажування за спеціальністю « Загальна практика-сімейна медицина»

Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів на базах стажування– Полтава: ВДНЗУ «УМСА»-2016 р

52с.

В.М.Ждан, М.Ю. Бабаніна, Кітура Є.М., Шилкіна Л.М.

25

Основи інструментальних методів обстеження кардіологічних хворих в загальнолікарській практиці

Навч. посіб. для студ. ВМЗ ІІІ-IVр. Акредит. -Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс»,2016.

219с.

В.М.Ждан, Ю.М. Казаков., Т.А. Трибрат, С.В. Шуть, Л.М. Шилкіна

26

Болезни органов пищеварения

Руководство для врачей- Полтава: Полтавський літератор.-2017.

544с.

Под редакцией Ждан В.Н., Дудченко М.Ан.

27

Економіка охорони здоров’я

Навчальний посібник –Полтава.- 2017.

114с.

Ждан В.М., Голованова І.А., Краснова О.І.

28

Актуальні питання кардіології в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник -2-е вид., переробл. і доповн. – Полтава: Видавництво ФОП Мироненко І.Г.- 2017.

248с.

Ждан В.М., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Кітура О.Є., Волченко Г.В., Ткаченко М.В., Шилкіна Л.М.

29

Cудинні захворювання головного мозку в практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник для лікарів – інтернів, курсантів, практичних лікарів з фаху « Загальна практика- сімейна медицина».- Полтава.- 2017.

123с.

Ждан В.М., Литвиненко Н.В., Силенко Г.Я., Пінчук В.А., Пурденко Т.Й.

30

Основи економіки охорони здоров’я

Монографія- Полтава: ВДНЗУ «УМСА».- 2017

119с.

Ждан В.М., Голованова І.А., Лисак В.П., Краснова О.І., Шилкіна Л.М., Оксак Г.А., Краснов О.Г.

31

Аспекти паліативної медицини в практиці лікаря-інтерніста

Навч.посібник – Полтава: Видавництво ФОП Гондар О.В. -2018.

161с.

Ждан В.М., Потяженко М.М., Нейвойт Г.В.

32

Стандарти ведення пацієнтів із захворюваннями органів дихання у загальнолікарській практиці

Навчальний посібник.- Полтава: Дивосвіт, 2018.

252 с.

Ждан В.М. Бабаніна М.Ю., Кир'ян О.А., Кітура Є.М., Шилкіна Л.М., Ткаченко М.В., Волченко Г.В., Іваницький І.В., Катеренчук. О.І.

33

Організація надання медичної допомоги населенню в період реформування сфери охорони здоров’я України. Під загальною редакцією

Монографія.- Полтава: ТОВ «Асмі», 2018.

174с.:табл.

Ждан В.М., Голованова І.А. та ін.

34

Амбулаторна хірургія

Навчальний посібник для лікарів загальної практики.- Полтава: ТОВ «АСМІ».- 2018

204с.

Ждан В.М., Ткаченко М.В., Кравців М.І.

35

Первинна медична допомога

Навчальний посібник : у 2 т., том 1. - Львів: «Магнолія 2006», 2019. - Т.1 : Загальні положення, внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці.

580 с.

Бабінець Л. С., Ждан В. М., Михайловська Н. С. та ін.; за ред. Бабінець Л. С. (Співавтори Ждан В.М., Бабаніна М.Ю.)

36

Науцові інновації- в практику первинної медичної допомоги

Наукова монографія. - Київ:Ліра.-Ч2.- 2019.

302с.

Бабаніна М.Ю., Бабінець А.І., Бабінець Л.С., Вакалюк І.П. та ін.

37

Актуальні питання кардіології в практиці сімейного лікаря

Електроний навчальний посібник.-Полтава: УМСА.- 2019. Доступно: https://sim-med.umsa.edu.ua/static/cardiology/022/022%20(Published)/index.html

 

Ждан В.М., Доценко В.І., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Кітура О.Є., Волченко Г.В., Ткаченко М.В., Шилкіна Л.М.

38

Innovation in science: The challenges of our time

Colelective monograph.-Vol.2:Chicago, Illiois, USA: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019.

390p.

Edited by Richard Iserman, Dr.H.C., Marina Dei, phD, Assoiate professor, Olga Rudenko , Dr.Sc in PA, professor, Vitalii Lunov, PhD, Associate Professor–Hamilton (співавтор Ждан В.М., Бабаніна В.М. і Кітура Є.М.)

39

Організація терапевтичної допомоги населенню України

Навчально-методичний посібник .- Полтава: УМСА.- 2019.

109с.

Ждан В.М., Голованова І.А., Потяженко М.М., Гавловський О.Д. та ін.

40

Громадське здоров’я в України: реалії,тенденції та перспективи

Колективна монографія:Полтава:ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2020.

279с.

За заг.ред. проф. Ждана В.М. та проф. Голованової І.А.

41

Медицина за Девідсоном: принципи і практика

посібник :пер.23-го англ.. вид.: у 3 т. Т.1.-К.: ВСВ «Медицина», 2020-ххіі

258с.

за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д.Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона; наук.ред.пер.: В’ячеслав Ждан, Лілія Бабінець, Людмила Пасієшвілі, Валентина Величко, Наталія Михайловська (Співавтори Ждан В.М., Бабаніна М.Ю. Кітура Є.М.. Ткаченко М.В.)

42

Актуальні питання гастроентерології в практиці сімейного лікаря

Електронний навчальний посібник.-Полтава: УМСА.- 2020. Доступ: https://sim-med.umsa.edu.ua/static/family-doctor/26/26%20(%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD)/index.html

 

Ждан В.М., Іщейкін К.Є. Доценко В.І., Бабаніна М.Ю., Кітура О.Є., Волченко Г.В.

43

Невідкладні стани в загальнолікарській практиці

Навчальний посібник: видання друге, доповнене і перероблене.-в 2-х томах,Том1.- Львів: «Магнолія 2006»; Видавець Марченко Т.В.- 2020.

256с

Ждан В. М., Кітура Є. М., Волченко Г. В., Кир’ян О. А., Шилкіна Л. М., Катеренчук О. І.; за ред. проф. Ждан В. М.

 

44

Невідкладні стани в загальнолікарській практиці

Навчальний посібник: видання друге, доповнене і перероблене, в 2-х томах, Том 2 .- Львів: «Магнолія 2006»; Видавець Марченко Т.В.-2020.

280с.

Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Ткаченко М.В., Іваницький І.В., Хайменова Г.С., Лебідь В.Г. за ред. проф. Ждан В. М.

45

Латинсько-український медичний словник: у 2т. Т.1.A-M.-К.:ВСВ «Медицина»,2020.-

 

344с.

Укладачі: Бєляєва О.М., Ждан В.М., Цісик А.З.

46

Латинсько-український медичний словник: у 2т. Т.2.N-W.- К.:ВСВ «Медицина»,2020.

 

456с.

Укладачі: Бєляєва О.М., Ждан В.М., Цісик А.З.