02 березня 2024 року fmedicine@pdmu.edu.ua (0532) 60-95-80

Кітура Євдокія Михайлівна

к.м.н, доцент, доцент закладу вищої освіти
відповідальна за навчально-методичну роботу

На кафедрі проводяться наступні цикли підвищення кваліфікації:
1. Підготовка лікарів на післядипломному етапі:
ОПП Первинна спеціалізація (інтернатура) зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 2 роки)
Обов’язкові компоненти

 • ОК1  Організація охорони здоров’я: основи ПМД
 • ОК2  Здоров’я дорослих
 • ОК3  Здоров’я дітей
 • ОК4  Здоров’я жінки
 • ОК5  Чоловіче здоров’я
 • ОК6  Ведення пацієнтів із хірургічними проблемами
 • ОК7  Травми і порушення розвитку
 • ОК8  Офтальмологія
 • ОК9  Оториноларингологія
 • ОК10 Неврологія
 • ОК11 Психологічне та психічне здоров’я
 • ОК12 Інфекційні хвороби
 • ОК13 Фтизіатрія
 • ОК14 Дерматовенерологія
 • ОК15 Догоспітальна невідкладна медична допомога та початкова стабілізація пацієнта
 • ОК16 Організація екстреної медичної допомого (ЕМД) постраждалим за умов надзвичайних ситуацій

Додаткові обов’язкові компоненти

 • ОК17 Військова медична підготовка
 • ОК18 Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях
 • ОК19 Гуманітарні аспекти клінічного мислення
 • ОК20 Медична інформатика
 • ОК21 Туберкульоз
 • ОК22 Особливо небезпечні інфекції
 • ОК23 Радіаційна медицина
 • ОК24 Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів
 • ОК25 Імунологія
 • ОК26 Питання імунопрофілактики
 • ОК27 Протидія насильству в сім’ї
 • ОК28 Медичне право

Вторинна спеціалізація з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін-6 міс.).
Вторинна спеціалізація з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін-3 міс.).
Вторинна спеціалізація з фаху «Терапія» (термін-5 міс.).
Вторинна спеціалізація з фаху «Терапія» (термін - 3 міс.).

2. Вторинне підвищення кваліфікації практикуючих лікарів на циклах тематичного удосконалення та стажування:

 • Стажування з фаху «Терапія» (термін - 1 міс.).
 • Стажування з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» (термін - 1 міс.).
 • Тематичне удосконалення «Актуальні питання терапії» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Організація підготовки лікарів-інтернів з фаху «Загальна практика-сімейна медицина на базах стажування» (для базових керівників інтернатури) (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Коморбідна патологія: особливості діагностики та лікування» (термін - 2 тижні)
 • Тематичне удосконалення «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань кістково-м’язової системи» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Вибрані питання пульмонології в умовах воєнних дій» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Актуальні питання гематології» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Діагностика та фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у пацієнтів похилого віку» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Мультидисциплінарний підхід до профілактики хронічних неінфекційних захворювань»  (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Мультидисциплінарний підхід до пацієнта з коморбідною патологією» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Ведення хворих на коронавірусну хворобу COVID-19» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Актуальні питання гастроентерології» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Неінвазивні методи у діагностиці захворювань внутрішніх органів» (термін - 2 тижні).
 • Тематичне удосконалення «Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики» (термін - 2 тижні).
 • Симуляційний тренінг «Мультидисциплінарний підхід до ведення пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту».
 • Симуляційний тренінг «Практичні аспекти ведення пацієнтів із суглобовим синдромом».
 • Симуляційний тренінг «Кардіологічний пацієнт в сучасних реаліях».