15 квітня 2024 року fmedicine@pdmu.edu.ua (0532) 60-95-80

Бабаніна Марина Юріївна

к.м.н, доцент, завідувач кафедри
відповідальна за дотримання академічної доброчесності

22.03.2024р. на кафедрі сімейної медицини і терапії проведено захід, присвячений академічній доброчесності. Доцент Кир’ян О.А. доповіла про вимоги закону України «Про освіту», статті 42 від 05.09.2017р., щодо етичних принципів та правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень. Було чітко окреслено дії, або бездіяльність, які за даним Законом визнанні порушенням академічної доброчесності. Також особлива увага приділялась необхідності дотримання кодексу та положення академічної доброчесності Полтавського державного медичного університету, затверджених 20 травня 2021р. Дотримання правил академічної доброчесності у роботі важливо для роботи як співробітників кафедри, так і лікарям-інтернам та лікарям-слухачам, які ознайомлені з правилами та нормами академічної доброчесності Полтавського державного медичного універсітету.


04 cічня 2023 р., на засіданні кафедри сімейної медицини і терапії розглянуто питання академічної доброчесності. На сьогоднішній день кожен повинен дотримуватися норм академічної доброчесності, що базується на низці законів та етичних правил. Знання даних законів є обов’язковою необхідністю для кожного учасника освітнього процесу. Базовими документами є кодекс академічної доброчесності та положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та співробітників ПДМУ №330 від 20 травня 2021 р., а також кодекс академічної доброчесності національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №2 від 25 лютого 2019 р., який враховує вимоги Законів України «Про освіту» стаття 42, «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, чинних наказів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України та іншої загальнодержавної нормативної бази.  

Основними принципами та фундаментальними цінностями академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин є: доброчесність, правдивість, прозорість, законність, повага, довіра, послідовне відстоювання гідної поведінки та ідей поширення принципів академічної доброчесності в несприятливих умовах стороннього тиску, самовдосконалення та вдосконалення, справедливість, відповідальність, сумлінність, професіоналізм. Дотримання правил академічної доброчесності у роботі важливо для роботи як співробітників кафедри, так і лікарям-інтернам та лікарям-слухачам, які ознайомлені з правилами та нормами академічної доброчесності Полтавського державного медичного універсітету.