15 квітня 2024 року fmedicine@pdmu.edu.ua (0532) 60-95-80

Навчально – практичний центр кафедри сімейної медицини і терапії був створений у 2013 році на базі амбулаторії № 1 центру ПМСД №2 м. Полтави. Основною метою створення центру було удосконалення практичної підготовки лікарів-інтернів та лікарів- курсантів з фаху «Загальна практика-сімейна медицина», профорієнтація майбутніх сімейних лікарів для роботи в місті та сільській місцевості, максимальне наближення навчального процесу лікарів – інтернів та лікарів – курсантів до умов роботи сучасного українського сімейного лікаря, високоякісне опанування ними практичних навичок, заснованих на принципах пацієнт - орієнтованого підходу, які знадобляться у повсякденній праці, впровадження дистанційного навчання та сучасних інформаційних технологій у післядипломній освіті, застосування принципів біоетики в медичній практиці сімейного лікаря.  

Основними напрямками роботи Центру є науково-методичне та нормативно-правове забезпечення розвитку та реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в системі підготовки лікарів-інтернів та лікарів-курсантів з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» на кафедрах академії і практичній діяльності ЛПЗ м.Полтави та Полтавської області, впровадження нових форм і методів викладання на основі концепції безперервного професійного розвитку спеціалістів, інформаційна підтримка і супроводження реформування галузі охорони здоров'я, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі, участь в удосконаленні освітньо-професійних програм та освітньо- кваліфікаційних характеристик, розробці стандартів лікування в сімейній медицині.  

Робота центру спрямована на інтеграцію пріоритетних напрямків спільної роботи кафедр, які задіяні у підготовці та перепідготовці лікарів загальної практики - сімейної медицини, забезпечення методичного супроводу роботи обласних, міських та районних навчально-практичних центрів загальної практики - сімейної медицини, вивчення досвіду розвитку сімейної медицини інших регіонів України та зарубіжних країн, впровадження ефективних технологій в практику системи охорони здоров'я.  

Окремим напрямком роботи є співпраця з громадськими об'єднаннями, профспілковими, благодійними, релігійними, екологічними та іншими установами, відомствами, зацікавленими у впровадженні інституції сімейної медицини, організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів та нарад з питань розвитку сімейної медицини.  

Завданнями Центру стали організація співпраці академії з Департаментом управлінням охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, керівниками ЛПЗ з питань удосконалення інституції сімейної медицини, розробка та апробація сучасних медичних технологій в напрямку загальної практики-сімейної медицини в Україні, навчання майбутніх сімейних лікарів принципам і навичкам, які необхідні для вирішення конкретної проблеми зі здоров'ям в межах надання первинної медико-санітарної допомоги, удосконалення концепції комплексного і цілісного підходу до пацієнтів.  

На сьогодняшній день навчально – практичний центр оснащено апаратурою згідно затвердженого МОЗ табелю оснащення амбулаторії ЗПСМ, що дозволяє відпрацьовувати з лікарями офтальмоскопію, отоскопію, фарингоскопію, вимірювання очного тиску, глюкометрію, пікфлоуметрію та багато інших навичок.  

На базі центру співробітниками кафедри проводиться активна лікувально – консультативна робота, ведеться прийом пацієнтів, проводиться денситометрія, холтерівське моніторування, добове моніторування артеріального тиску, ультразвукові обстеження внутрішніх органів, суглобів, серця та судин. Навчально – практичний центр має у своєму розпорядженні сучасний ультразвуковий апарат експертного класу з можливістю виконання еластографічних досліджень. В цілому все це дозволяє поєднувати лікувальну роботу з науковою, впроваджувати сучасні надбання медичної науки у практику і навпаки, на основі щоденної практичної роботи проводити узагальнення та спостереження, які стають базою для наукових публікацій кафедри сімейної медицини і терапії.